ALTENs inhouse i samarbete med startup - ALTEN Sweden

ALTENs inhouse i framgångsrikt samarbete med startup – Paprtect

Steg 3 av 3 i att använda Paprtects patenterade produkt

ALTEN har bistått Jönköpingsbaserade Paprtect i utvecklingen av deras patenterade produkt som minimerar smittspridning i offentliga miljöer. Resultatet? Ett lyckat projekt präglat av god kommunikation där ALTENs inhouse-verksamhet har arbetat tätt ihop mellan olika kompetensområden för att nå bästa möjliga resultat.

 

Såhär använder du Paprtects produkt.

En intuitiv produkt med en svettig start

Paprtect är en start-up med en innovation som minimerar risken för smittspridning i offentliga miljöer. Produkten är intuitiv och det är just i dess enkelhet som finessen och dess förtjänst ligger. Ett tunt fingerskydd gjort i touch- och miljövänligt papper matas ut från en fysisk hållare som är monterad intill en pekskärm. På så sätt behöver den som ämnar använda pekskärmen aldrig direkt vidröra skärmen. Smidigt och smittsäkert.

 

Idén till produkten tillkom genom en, bokstavligt talat, svettig upplevelse.

— Allting startade med en diskussion i bastun, säger Ola Thorwalls, medgrundare till Paprtect. En av oss hade varit på ett snabbmatställe under dagen och uttryckte att han inte kände sig bekväm med att beställa på den smutsiga pekskärmen. Vi andra höll med – där och då föddes idén.

 

”Det här sättet att arbeta skapar en annan form av gemenskap. Jag har själv haft uppdrag när man var enda konsulten i ett projekt, det kan bli lite svårare med tillhörigheten. I det här känner jag att gruppen blir tajt och stöttande.”

 

Från prototyp till produkt

ALTEN har bistått med koncept- och produktutveckling samt prototypframtagning inom mjukvara, elektronik och mekatronik. Det har varit ett dynamiskt och snabbfotat projekt som präglats av hög flexibilitet och tät dialog. Det menar Anders Olsson, projektledare och teknisk expert, och Petter Lerenius, mjukvaruansvarig. De utgår båda från Göteborg och är en del av ALTENs inhouse-verksamhet.

— Vi försöker vara lösningsorienterade och bryta ned processen, att renodla arbetets gång allt eftersom. Det kräver bra planering, god dialog och att kunna lyfta blicken. Det har vi lyckats bra med, säger Anders.

 

Projektet drogs i gång på Jönköpingskontoret, där man började med att arbeta fram en prototyp. Glenn Sondell är en av ALTENs konsulter som var med i startgroparna.

— Jag jobbade främst under förutvecklingsfasen med Electronic System Design och mjukvaran. Jag är i botten maskiningenjör, men har riktat om mig mer mot Software Development och elektronik. Det var väldigt spännande och inte minst givande att få möjligheten och förtroendet att vara med i det här projektet!

 

”Samarbetet har präglats av idel god förståelse och kunskap för projektet. Vi visste genom erfarenhet att ALTEN är professionella, att det är kvalitet och bra kommunikation som gäller.”

 

Stärkt teamkänsla och ett tätt samarbete

När det kom till stadiet att industrialisera reste projektet vidare söderut till Göteborg och ALTENs inhouse-verksamhet. De bedriver produktvecklingsprojekt beställda från en bred portfölj av företag inom flera olika branscher. Det är en multidisciplinär arbetsgrupp, från mjukvaruspecialister till elektronikingenjörer, som jobbar tätt ihop. Just det gränsöverskridande arbetet är en av deras främsta styrkor.

— Samarbetet innebär automatiskt en interaktion, som i sin tur skapar tät gemenskap. Om någon kommer med ett problem kan vi lösa det genom att ta från den stora kompetenspool som är ALTEN, eftersom vi har hela bolaget att nyttja. Kunskap och erfarenhet inom organisationen är en bärande faktor för att det funkar så bra som det gör, menar Petter.

 

Samarbetet mellan disciplinerna sker på fler platser än bara i arbetsprocesserna: Många involverade delar rum på huvudkontoret i Göteborg. Det skapar förutsättningar för flexibilitet och att kunna ställa om snabbt.

— Det här sättet att arbeta skapar en annan form av gemenskap. Jag har själv haft uppdrag när man är enda konsulten i ett projekt. Det kan bli lite svårare med tillhörigheten. Av den anledningen försöker jag bygga upp mitt team så att man inte sitter själv i sin uppgift. På så sätt känner jag att gruppen blir tajt och stöttande, säger Petter.

 

 

”Oavsett vad man har för bakgrund, vad man än säljer eller jobbar med, så kan vi bidra. Det är ju det vi gör bäst, skräddarsyr lösningar genom tät dialog och konceptutveckling.”

 

När lansering nu stundar runt hörnet, med start i Skandinavien, kan Paprtect och Ola se tillbaka på ett framgångsrikt projekt.

— Samarbetet har präglats av idel god förståelse och hög kunskap. Vi visste genom erfarenhet att ALTEN är professionella, att det är kvalitet och bra kommunikation som gäller. Vi har verkligen upplevt att ALTEN är rätt samarbetspartner!

 

Ett framgångsrecept

Även Anders och Petter återkommer till att dialogen varit nyckeln, både mellan dem och Paprtect, men även mellan de team som jobbar med mjukvaran respektive elektroniken.

— Vi har jobbat en hel del i mindre team och har haft kontinuerlig interaktion mellan oss. Det tror jag har fört oss närmre projektet: På så vis får man en tydligare bild av sin egen roll i utvecklingen och vad man tillför. Det tror jag är viktigt för att kunna leverera och känna att man bidrar, säger Petter.

— Det känns kul att oavsett vad man har för bakgrund, vad man än säljer eller jobbar med, så kan vi bidra. Det är ju det vi gör bäst, skräddarsyr lösningar genom tät dialog och konceptutveckling, säger Anders.

 


 

Om ALTENs inhouse-verksamhet

ALTENs inhouse-verksamhet bedriver bland annat produktvecklingsprojekt och levererar agila utvecklingsteam till ALTENs kunder. De drivs av divisionen Technical Direction och leds av erfarna leveranschefer som i olika projekt ansvarar för att leda teamen samt säkerställa kvalité i leveransen. Teamen består av ett brett spektrum av ingenjörer inom flertalet kompetensområden såsom IT, mekanik, elektronik, mjukvara, simulering/beräkning och projektledning.

Verksamheten finns på flera orter runtom i Sverige, däribland Göteborg, Stockholm och Linköping med flera.