Miljö- och hållbarhetsarbete - ALTEN Sweden

Miljö och hållbarhet

Under 2021 fortsatte ALTENs miljö- och hållbarhetsarbete genom två insatser: ALTENs deltagande i programmet Climate Ambition Accelerator kopplat till Global Compact och undertecknandet av initiativet Science Based Targets (SBTi). ALTEN Group kommer under de kommande två åren att offentliggöra sina klimatmål och sin färdplan i linje med rekommendationerna från initiativet Science Based Targets.

 

Sedan 2020 och fram till 2025 har ALTEN arbetat och kommer att fortsätta att arbeta med följande frågor:

  • Främja användningen av förnybar energi i företagets lokaler, med målet att 80 % av energin ska vara förnybar år 2025 för CSR-området.
  • Uppmuntra energieffektivitet i byggnader.
  • Minimera IT-anläggningarnas påverkan.
  • Stödja övergången till mjuka och hållbara transportmedel.
  • Bedöma leverantörer och tjänsteleverantörer med avseende på deras koldioxidutsläpp och främja leverantörer som engagerar sig för klimatet.
  • Stödja och öka medvetenheten hos internationella dotterbolag om deras koldioxidutsläpp.

Den här sidan är under uppbyggnad. Tills den är uppdaterad kan du läsa mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete på internationell nivå här.