QA (Quality Assurance) - ALTEN Sweden

QA (Quality Assurance)

Förbättra effektiviteten i din kvalitetsstrategi

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Kvalitetssäkringen är ett viktigt stöd för alla avdelningar inom företaget och är en viktig faktor när beslut fattas.

Inför dessa utmaningar hjälper ALTEN sina kunder att effektivisera projekt-, produkt- och programkvaliteten.

Hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom kvalitetssektorn

Sedan 2009 har ett särskilt kompetenscenter regelbundet utbildat och certifierat medarbetare inom alla kvalitetsaspekter.

Med femton års erfarenhet av kvalitet arbetar ALTENs team med stora branschaktörer inom olika sektorer som flyg, rymd, marktransporter, energi, biovetenskap och andra. Med närvaro i 25 länder och varierande aktiviteter står kvalitet för cirka 10% av ALTENs omsättning.

Korrigera – Övervaka – Prognostisera – Omvandla

Vår expertis

Quality Management System (QMS)

Målsättning
Att planera och formalisera ett effektivt system

Syftet med QMS är att beskriva alla företagets aktiviteter i syfte att definiera och standardisera dem och optimera arbetsmetoderna. Huvudsyftet är att förutse eventuella incidenter och minimera deras inverkan på organisationens funktion.

Den är kopplad till kvalitetskontrollen och måste på ett korrekt sätt återspegla de aktiviteter som utförs av hela företaget. ALTEN använder sin expertis (ISO 9001) för att anpassa sig till olika sektorers behov.

Referens
Studie av fältprocesser

ALTEN hjälper en av sina kunder att jämföra de skriftliga processerna i QMS med de verkliga processerna som utförs på fältet. Efter en fas där man studerade och identifierade god praxis på området inrättade ALTEN ett processobservationssystem för att säkerställa att QMS var uppdaterat, konsekvent och alltid uppfyllde standarderna.

Quality control

Målsättning
Att säkerställa att processerna tillämpas korrekt, mäta prestanda och föreslå förbättringar

Begreppet kvalitetskontroll används för att definiera metoder och indikatorer för att bedöma prestandan i ett produktionssystem. Syftet är tvåfaldigt: att kontrollera att metoderna och processerna förstås och tillämpas på rätt sätt, och att kontrollera systemets effektivitet.

Referens
Kontroll av processen och optimering av kvalitetskontrollen

ALTEN hjälper en av sina kunder med att implementera ett automatiskt kontrollsystem på en LOXIN-maskin, som övervakar svaga signaler i tillverkningsprocessen. På detta sätt garanterar ALTEN kvalitetskontroll utan att behöva inspektera varje produkt som skapas av denna maskin.

Hantering av bristande efterlevnad

Målsättning
Att rätta till fel och hitta varaktiga lösningar på problem

Oavsett vilken typ av produktion är det nödvändigt att undvika avvikelser och se till att förbättringar görs. För detta integrerar ALTENs avvikelsehantering element av automatiserad erfarenhetsdelning och utvärdering i realtid av avvikelsehanteringsprocessen. Dessa element hjälper våra konsulter och våra kunder att få ut det bästa av de olika metoderna för orsaksanalys och åtgärdsplan.

Referens
Hantering av avvikelser

ALTEN är involverat i hantering av avvikelser, grundorsaksanalys och den övergripande minskningen av antalet avvikelser i industriella produktionssystem. Vi arbetar med ledande aktörer inom flyg-, järnvägs- och försvarssektorerna med denna expertis.

Kvalitetsförändring

Målsättning
Att förändra praxis för att åter fokusera på kvalitet och mervärde

Inom företag införs ibland kvalitet för att kompensera för andra enheters brister. Tack vare vår expertis kan vi omvandla reaktiva metoder till proaktiva, vilket leder till bättre övergripande resultat.

Den strategiska drivkraften i den omvandling vi ser hos våra kunder är att anpassa, digitalisera och automatisera aktiviteter med lågt mervärde så långt det är möjligt. Vår expertis omfattar alla befintliga kvalitetsstandarder samt LEAN-styrningsmetoder.

Referens
Digitalisering av kvalitet

I mer än 5 år har vi utvecklat en gedigen expertis inom digitalisering av kvalitet på global nivå. Det är en verksamhet som genererar en stor mängd data och information som är svår för företagen att sammanfatta på ett enkelt sätt. Vårt uppdrag är att kombinera och studera all denna data, så att företagets beslutsfattare får en tydlig vision. För att göra detta använder vi metoder som härrör från datavetenskap och big data, i kombination med en affärsvision, för att generera optimerings- och förväntningsförslag för kvalitetssektorn.