Programvara för applikationer - ALTEN Sweden

Programvara för applikationer

Förenkla ditt informationssystem och öka din effektivitet

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Den ökande komplexiteten i IT-systemen är en verklighet för många organisationer, oavsett storlek. ALTEN har utformat sitt erbjudande av applikationsprogramvaror så att informationssystem blir hävstänger för att skapa värde och öka effektiviteten i verksamheten.

ALTEN stöttar dig från start till mål i skapandet av mjukvaruapplikationer för alla typer av plattformar, både för webb och mobil. Vårt uppdrag är att förse våra kunder med de bästa managementsystemen som integrerar de mest lämpliga funktionerna för både affärsanvändare och slutkunder.

Omvandling av informationssystem för att driva affärstillväxt

Den digitala omvandlingen har en stor inverkan på alla aspekter av organisationer. Informationssystemen står i centrum för denna omvälvning. Den digitala allestädesnärvaron och de växande behoven av uppkoppling förändrar avsevärt hur företag och organisationer bearbetar, lagrar och använder data.

Den ökade mängden och variationen av data är en tillväxtkatalysator för företag, som nu kan samla in större och mer varierande datamängder än tidigare tack vare den digitala tekniken. För att få ut mesta möjliga av dessa data måste informationssystemen utformas och underhållas så att de kan hantera och analysera data i realtid.

Med tanke på komplexiteten i dessa omvandlingar är det nödvändigt att ompröva IT-infrastrukturerna för att göra dem mer flexibla och skalbara, så att de kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och förändringarna på de kommersiella marknaderna.

För att möta alla dessa utmaningar har ALTEN utformat sitt Application Software-erbjudande för att stödja dig från definitionen till implementeringen av designstrategier, modernisering och underhåll av dina informationssystem. Detta erbjudande nyttjar ALTENs historiska expertis inom rådgivning och FoU, i kombination med en beprövad metodik som bygger på den gemensamma önskan att påskynda din organisations värdeskapande.

Vår expertis

Ramverk och applikationsdesign

Målsättning
Definiera och förbereda för modernisering av applikationer

ALTEN erbjuder ett skräddarsytt strategiskt stöd som gör det möjligt för dig att förutse och förbereda dig för skapandet av en ny applikation eller moderniseringen av en befintlig innan du startar utvecklingsprocessen. ALTENs strategiska erbjudande baseras på en analys- och konsultmetodik som utvecklats av ALTENs Centres of Excellence, dedikerad teknisk expertis och kompetenscentra:

  • Analys av applikationsekosystemet för att definiera gränssnitten med den nya applikationen
  • Applikationsanalys för modernisering genom ”reversed engineering” för att ta fram den dokumentation som krävs för utvecklingen
  • Design Thinking och UX/UI-workshops för att i förväg interagera med verksamheten och utforma applikationen ur ett funktionellt perspektiv
  • Genomföra en analys av applikationsarkitekturen för att föreslå en design som är anpassad till sammanhanget
  • Skapande av en initial backlog som möjliggör en uppskattning av utvecklingsarbetet

Referens
Fallstudier

ALTEN gav råd till en av sina kunder i deras strategi att skapa ett ekosystem för lösningar för flera varumärken. För att göra detta införde ALTEN en Design Thinking-metod för att ta hänsyn till olika kundbehov och definiera den tekniska och funktionella lösningen, inklusive aspekter av UX Design, i en B2C-miljö.

Bygga nya applikationer

Målsättning
Skapa maximalt värde och innovation genom applikationsutveckling

ALTENs tekniska, multidisciplinära och agila team följer dig från början till slut när du definierar din strategi.

  • Native DevSecOps-metoden (Development – Security – Operations): integrera säkerhet i varje steg av utvecklingslivscykeln, från design till produktion, genom testning och implementering. DevSecOps optimerar därmed säkerhetshanteringen samtidigt som utvecklingscykeln påskyndas.
  • Anpassad resurstäckning: möjlighet att mobilisera lokala och internationella team utifrån dina behov, tack vare ALTENs nearshore-, offshore- och greenshore-center.
  • Användarupplevelse: UX är en central del av ALTENs erbjudande och är ett nyckelelement i utvecklingen av framgångsrika och högpresterande applikationer. För att integrera UX i sin strategi för applikationsutveckling har våra utvecklare ett nära samarbete med UX/UI-designers för att skapa funktioner som uppfyller användarnas förväntningar.

Referens
Fallstudier

ALTEN stödde en av sina kunder i hela den digitala omvandlingsprocessen för att öka sin omnikanalstrategi. Teamen medverkade i faserna analys, UX/UI-design och implementering av mikrotjänster.

Third-Party Application Maintenance (TMA)

Målsättning
Bemästra prestationer och förbättra konkurrenskraften

ALTEN Group och dess team av erfarna konsulter stödjer många företag från olika sektorer med alla typer av förfrågningar om korrigerande, förebyggande och utvecklande underhåll. Våra team är utbildade i ”agile at scale” för att snabbt och optimalt kunna integreras i våra kunders arbetsmiljöer. Vår breda geografiska täckning gör att vi kan tillgodose alla våra kunders behov genom våra ALTEN Delivery Centres, för att förbättra deras konkurrenskraft.

Referens
Fallstudier

ALTEN stödde en av sina kunder i dess digitala omvandling, med målet att uppnå hög tillgänglighet för affärsapplikationer och minska underhållskostnaderna. ALTENs team arbetade med utveckling, buggfixning och en supportaxel för affärsanvändare. Projektet utfördes av blandade team i Frankrike och offshore i leverans och i agilt läge (Scrumban).

Modernisering

Målsättning
Förvandla dina informationssystem till affärsacceleratorer

Informationssystem, som verkliga nervcentra för organisationer, måste nu kunna svara på företagens utveckling och förändringar. Det är därför ALTEN ställer all sin tekniska kompetens och innovation till förfogande för sina kunders strategier för modernisering av informationssystem.

  • På väg mot en molnstrategi: ALTEN hjälper sina kunder att förbereda sin migration till en molnmiljö på effektivast möjliga sätt. Att övergå till en molnlösning är en viktig utmaning för många IT-avdelningar och banar väg för många fördelar när det gäller kostnader och prestanda. Beroende på mognadsnivå och kundernas behov bygger våra team skräddarsydda strategier för molnmigrering.
  • Mot en grön IT-strategi: ALTEN stödjer sina kunder i ekodesign av komplexa system genom en grön kod, ett ramverk av tekniska lösningar och en genomgående mätning av energipåverkan. Målet: att optimera miljöpåverkan från interna IT-tjänster.

Referens
Fallstudier

ALTEN har hjälpt en av sina kunder att omforma sin flaggskeppsprodukt och kritiska tillgångar för att förbättra produktens prestanda, ergonomi och anpassningsbarhet till olika enheter. Projektet syftar till att drastiskt minska den tekniska skulden och underhållskostnaderna genom en heltäckande digital strategi, reversed engineering, arkitektur och kvalitetskontroll. Det gör att kunden får ett modernare arbetsverktyg som är skräddarsytt efter deras behov.

Mervärdet av erbjudandet inom Application Software