Tjänster - ALTEN Sweden

Tjänster

Fullständig täckning av teknologier

Koncernen har ett brett utbud av expertis inom teknik och IT-tjänster för att kunna möta kundernas tekniska behov.

Avdelningen Skills and Offers samlar och samordnar på transnationell nivå specialister och konsulter, experter inom sina respektive områden, som stödjer våra kunder i mer än 30 länder i frågor som rör digital omvandling, innovation, produktutveckling, leveranskedja, förändringshantering etc.