Testning av programvara - ALTEN Sweden

Testning av programvara

Testning av programvara för att garantera en kvalitativ kundupplevelse

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Den digitala omvandlingen innebär att testverksamheten är nyckeln till att säkerställa den bästa kundupplevelsen för företagen. Det gör också beslutsfattarna medvetna om priset för ”icke-kvalitet”, både i ekonomiska termer och i fråga om image. Som en viktig pelare i mjukvaruutvecklingen är mjukvarutestning inte immun mot dessa omvandlingsprocesser.

För att möta dessa utmaningar sätter ALTEN innovation i centrum för sitt erbjudande inom mjukvarutestning. Vi förser våra kunder med dedikerade testmetoder för att säkerställa att vårt arbete uppfyller stränga kvalitets- och prestandastandarder. Vår multispecialiststrategi ger våra kunder tillgång till vår spetskompetens inom alla aspekter av mjukvarutestning.

Automatisering av programvarutestning

Införandet och spridningen av Agile- och DevOps-metoder tvingar fram en omprövning av testmetoderna så att de inte blir en flaskhals i mjukvaruutvecklingsprocessen. Det är därför viktigt att uppnå en hög grad av automatisering för att garantera kvalitet och säkra tiden till marknaden.

Denna automatisering gäller alla processer, inklusive mjukvarutestning. När det gäller att definiera och sätta upp testmiljöer är det därför viktigt att kunna dra nytta av de nya möjligheter som virtualisering och datormoln erbjuder.

Testmarknaden har vuxit stadigt under de senaste åren, drivet av företagens digitala transformation. Som ledande inom teknik- och IT-tjänster har ALTEN ett brett utbud av möjligheter och stark expertis inom alla dessa metoder. Som global ISTQB®-partner täcker koncernen ett brett spektrum av projekt tack vare de fyra pelarna i sitt testerbjudande: rådgivning, testfabriken, testautomatisering och utbildning.

Rådgivning – Test – Automatisering – Utbildning

Vår expertis

Råd om hur du optimerar dina testmetoder

Målsättning
Stödja dig i att förbättra dina metoder för mjukvarutestning

Vår Consulting Practice hjälper dig att förbättra dina testprocesser, både när det gäller metoder och verktyg. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive mognadsstudier, testindustrialiseringsprocesser, stöd för att säkra övergången till Agility och hjälp med att definiera test sourcing policyn.

Vårt arbete hjälper dig att besvara dessa frågor genom att definiera teststrategin och den målorganisation som ska inrättas.

Referens
Fallstudier

Fastställande av en färdplan för industrialisering av testmetoder

En av ALTENs kunder genomgick en strategi för att professionalisera sina testaktiviteter och industrialisera valideringsprocessen för sina lösningar. ALTEN hjälpte dem att lägga upp en färdplan för att industrialisera testmetoderna, inklusive att definiera och implementera testprocesser, etablera bästa praxis för att uppskatta testarbetsbelastningen och identifiera nycklar för att effektivt hantera testinsatserna.

Bedömning av testmetodernas mognadsgrad

ALTEN hjälpte en av sina kunder att granska sina testmetoder, förstå den aktuella mognadsnivån för testaktiviteter och lägga upp en förbättringsplan. När detta var gjort prioriterades uppgifterna i färdplanen efter den förväntade avkastningen på investeringen.

Testfabrik

Målsättning
Stödja testaktiviteter för programvara på olika nivåer av engagemang

Vårt Test Factory-erbjudande omfattar hantering av olika testrelaterade aktiviteter. Detta innebär ett brett spektrum av aktiviteter, inklusive:

  • De olika testnivåerna, från modul till integration, från funktionell till acceptans
  • Olika typer av tester: funktionella, tillgänglighets-, drifts- eller prestandatester
  • Go-live-validering, från definitionen av acceptansteststrategin till framtagandet av acceptansrapporten
  • Testmetodik, oavsett om det är Agile eller V-modellen

Referens
Fallstudier

Etablering av ett outsourcat servicecenter

Kunden ville ha stöd från en testpartner för att förbättra kvaliteten på de lösningar som erbjuds kunderna. Detta mål innebar att industrialisera och effektivisera testarbetet.

Inrättande av ett servicecenter för ett projekt för omarbetning av applikationer

Kunden var engagerad i ett strategiskt projekt för att omforma sin abonnenthanteringsprocess. ALTEN fick i uppdrag att implementera ett testservicecenter för att hantera valideringen av lösningen i ett Agile-sammanhang och bestående av fem huvudsakliga iterationer.

Testautomatisering av programvara

Målsättning
Hjälpa dig att få ut det mesta av din strategi för automatisering

En hög grad av automatisering har blivit en prioritet för att testning inte ska bli en flaskhals i mjukvaruutvecklingsprocessen. ALTEN har många styrkor som kan utnyttjas för att möta detta behov:

  • Erfarenhet inom området, både av att genomföra möjlighets- och genomförbarhetsstudier för automation och av övergripande projektledning.
  • A.T.A. (ALTEN Test Assets) är en verktygslåda som representerar vår mängd metoder och verktyg som stöder och optimerar vår strategi och inkluderar en modell för att hantera alla steg i ett projekt, verktyg för att bygga ett projektstyrkort och beräkna ROI, och en behörighetsmatris för att välja de bästa kandidaterna för automatisering.
  • En etablerad verksamhet med erfarna konsulter som är kunniga i de viktigaste verktygen på marknaden.

ALTEN kan svara på alla dina utmaningar när det gäller att industrialisera och optimera dina testmetoder.

Referens
Fallstudier

Bygga ett ramverk för testautomatisering

Som en del av processen med att industrialisera sina kunders testmetoder implementerade ALTEN ett ramverk för testautomatisering för att validera applikationer för anslutningstjänster. Automatisering är kärnan i denna strategi för att erbjuda den bästa kundupplevelsen och uppfylla kraven på tid till marknaden.

Definiera en strategi för testautomatisering

ALTEN hjälpte sin kund att utöka sin testtäckning och minska kostnaderna för sina icke-regressionstester. Kunden ville ha en ny automatiseringsstrategi som kunde förena dessa två mål och bidra till att utöka Agile-metoderna. I samband med en pågående Agile- och DevOps-transformation etablerade ALTEN en automatiseringsstrategi vars primära mål var att minska kostnaderna för icke-regressionstester.

Utbildning i programvarutestning

Målsättning
Professionalisera rollen som mjukvarutestare

ALTEN Academy utbildar och certifierar regelbundet våra medarbetare inom alla testområden enligt ISTQB®:s kursplaner. Detta innebär att du har tillgång till högpresterande konsulter med toppmoderna metoder.

Våra samarbeten