Systemteknik & PDM - ALTEN Sweden

Systemteknik & PDM

Förbli konkurrenskraftig med alltmer komplexa produkter

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

I dagens globala sammanhang måste systemteknik göra det möjligt för tillverkare att möta en rad olika utmaningar, från projektsamordning kopplad till ibland multinationella industriella uppsättningar och den ökande komplexiteten hos system, som nu omfattar flera komponenter, delsystem och gränssnitt. Dessutom måste de uppfylla ett växande antal tekniska, regulatoriska, operativa och säkerhetsmässiga krav, samtidigt som de måste kunna hantera nya typer av hot. Systemteknik är utformad för att optimera prestanda och möjliggör också en effektiv hantering av produktens livscykel. Slutligen är detta yrke idag också synonymt med digitalisering, innovation och konkurrenskraft.

ALTENs erbjudande inom Systems Engineering är ett stöd för dina multiindustriella projekt och syftar till att hjälpa dig att hantera komplexiteten i dina produkter genom att säkerställa en sammanhängande och effektiv integration av alla systemkomponenter samt deras interoperabilitet. Vi identifierar, dokumenterar och hanterar krav på ett systematiskt sätt och garanterar spårbarhet genom hela utvecklingsprocessen. Vi tillhandahåller lösningar som tar hänsyn till alla begränsningar och mål, t.ex. teknisk prestanda, kostnader, utvecklingstider, tillförlitlighet, underhåll och energieffektivitet.

ALTENs systemteknik spelar en aktiv roll för att optimera hanteringen av produkternas livscykel, från design till tillverkning, inklusive underhåll, till avfallshantering och återvinning av system eller komponenter. Vi behärskar både de grundläggande verktygen för systemteknik och de nya PDM-verktygen för hantering av konstruktionsdata och processer (3DX, DNG, RTC, RQM). 

Metoder och verktyg för att stödja innovation

Med stöd av vår innovationsavdelning (DIN) strävar vi efter att vara en verklig partner på vägen mot innovation. När det gäller systemteknik har genomförandet av forskningsprogrammet Smart Design gjort det möjligt att ta hänsyn till de olika tekniska frågor som är inblandade: MBSE (Model Based System Engineering), MDAO (Multi-Disciplinary Analysis and Optimisation), MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) och MB-testning i synnerhet.

 Våra innovationsteam arbetar med våra kunder, både tillverkare och nystartade företag, i ett brett spektrum av frågor: Multifunktionell design, Co-Engineering, kontroller och inspektioner, reparationsmetoder, kontroll av återvinningskedjan, integration och validering, spridning av säkerheter, spårbarhet av krav eller koppling mellan MBSE och MBSA.

DIN:s syn på systemteknik innebär också att man utforskar en rad innovativa vetenskapliga koncept: projekt kring SRM-fabriken (Smart Requirement Modelling), industrialisering av kravmodellering, förenkling och automatisering av V&V genom kravmodellering, spårbarhet genom design, hälsoövervakning genom design, och så vidare.

Eftersom systemen blir alltmer komplexa och innehåller en mängd olika tekniker, erbjuder ALTEN sin tvärvetenskapliga expertis för att hjälpa dig att bygga komplexa och innovativa system som bäst uppfyller din organisations behov. ALTEN hanterar utformningen av dina system från början till slut. 

Utbildning – Rådgivning – Utformning – Integrering

Vår expertis

Utbildning i systemdesign

Målsättning
Att hjälpa din personal att utveckla sina färdigheter inom systemdesign

Oavsett hur din organisation ser ut utbildar och certifierar ALTEN Academy din personal inom systemdesign, vilket gör att dina team kan arbeta mer effektivt och implementera metoder som ligger i linje med den senaste tekniken. 

Referens
Utbildning i MBSE-metoder 

En kund bad ALTEN att utbilda sina anställda i MBSE-metodik, som är avsedd att tillämpas på systemdesign av avioniksystem. ALTEN tillhandahåller i synnerhet utbildning i användningen av ett ramverk som är specifikt för denna kund för modellering av funktionella, logiska och fysiska arkitekturer. 

Konsultverksamhet inom systemteknik och PDM

Målsättning
Att certifiera och optimera dina system

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av komplexa arkitekturer kan vi certifiera alla dina system, även om de består av olika tekniker. Vi kan också hjälpa dig att uppgradera och optimera dina system.

Referens
Upprättande av ett aktivitetscenter nära kusten

ALTEN har utvecklat ett aktivitetscenter för systemdesign med flera tekniker (avionik, hydraulik, el) i Spanien för en av sina kunder. 

Systemdesign

Målsättning
Att utforma komplexa system för att uppfylla era affärsmässiga begränsningar och krav

Vi utformar dina komplexa system och övervakar, i enlighet med gällande standarder, utvecklingen av deras kostnader, kvalitet och tidsfrister.

Referens
Specifikation och design

ALTEN hjälper en av sina kunder med specifikationen och utformningen av alla dess system (projekt med flera platser och flera program). 

Integration

Målsättning
Att säkerställa en perfekt integration av systemkomponenter

Vi upprättar testplaner för att kontrollera den effektiva integrationen av de olika enheter som utgör dina komplexa system, på en arbetsbänk eller plattform, med hjälp av simuleringar eller verklig utrustning.

Referens
Integration

Som en del av vår rymdverksamhet, i samarbete med stora industriella aktörer och rymdorganisationer (särskilt CNES), utför ALTEN integration av satellitutrustning och system. Som en del av ett internationellt fransk-amerikanskt projekt hjälper ALTEN en av sina kunder med integrationen av satellitkomponenter. Tack vare sina tvärvetenskapliga ingenjörsteam täcker ALTEN alla AIT-steg (Assembly, Integration & Test): definition av integrationsförfaranden för operatörer, verifiering av korrekt drift av delsystem och validering av prestanda efter montering och användning på uppskjutningsplatsen.  

Våra certifieringar

Våra samarbeten