Vår framtid, vårt ansvar - ALTEN Sweden

Vår framtid, vårt ansvar

WOMEN@ALTEN

På ALTEN strävar vi efter att öka intresset för teknik och IT bland kvinnor för att främja en mer jämställd bransch. Detta engagemang återspeglas genom vårt interna nätverk Women@ALTEN som drivs av våra medarbetare. Genom nätverket arbetar våra medarbetare aktivt för att stärka kvinnors position inom ingenjörs- och IT-branschen och samtidigt fungera som inspirerande förebilder för unga tjejer.

Syftet med nätverket kan avgränsas till tre huvudpunkter:

1. Stärka gemenskapen mellan kvinnor på ALTEN

2. Attrahera fler kvinnor i branschen att välja ALTEN som arbetsgivare

3. Inspirera tjejer att välja tekniska utbildningar och yrken

Påsk-och julgåva

I stället för att ge påsk-och julgåvor till våra kunder väljer vi att skänka till välgörenhet. Varje år bestämmer vi tillsammans vilken organisation som ska få vår gåva.

Flera år i rad har vi röstat fram Cancerfonden och deras viktiga arbete för att besegra cancer och stödja den viktigaste cancerforskningen i Sverige så att färre ska drabbas och fler överleva.

År 2022 valde vi också att stödja UNHCR (FN:s flyktingorgan) och deras humanitära insatser för att hjälpa flyktingar i nöd.

Ingenjörer utan gränser

Vi är sedan 2018 stolta silverpartners till Ingenjörer utan gränser. Samarbetet möjliggör att vi kan vara med och bidra brett, i olika projekt, där vår hjälp verkligen behövs.

Under ALTEN Day 2020 genomförde vi den största workshopen i ALTENs historia när 900 medarbetare tillsammans arbetade fram lösningar till fyra verkliga case från Ingenjörer utan gränsers pågående projekt i Tanzania och Nepal.

Tillsammans åstadkom vi inte bara förslag på lösningar och bra tips till projekten, utan vi skapade också nya band och relationer med kollegor från andra kontor som vi inte träffar och arbetar med dagligen. Det var fantastiskt häftigt att kunna genomföra en så stor workshop och samtidigt mäktigt att se så många människor med enorm kompetens samarbeta för en god sak under ett och samma tak. Lösningarna och tipsen dokumenterades och skickades efter eventet till Ingenjörer utan gränser, vilket förhoppningsvis kommer ge dem en skjuts på vägen i deras pågående projekt.

 

Ingenjörer utan gränser satsade under 2019 på att stärka sin identitet genom en uppdaterad grafisk profil. ALTEN fick den stora äran att stå bakom framtagandet av den nya identiteten som successivt började att implementeras den 29 maj 2019.

Med färg och form ska den nya grafiska identiteten stärka kopplingen till hållbarhet och ingenjörsskap. I konceptet som ALTEN tagit fram ingår en ny logotyp, typografi och grafiska guidelines. Caroline Bastholm, Generalsekreterare på Ingenjörer utan gränser, berättar att efterfrågan om en ny visuell identitet kom inifrån organisationen. Ingenjörer utan gränser verkar i många internationella projekt, så den gamla logotypen som var på svenska var något svårarbetad i dessa sammanhang. Vi är stolta över ALTENs Design & Visualiseringsavdelning som har arbetat fram konceptet i detta pro bono projekt.

Under juli 2019 gavs våra medarbetare möjligheten att stötta projektet i Tanzania genom att delta i en kompetensgrupp standby hemma i Sverige.

På plats i Tanzania där volontärerna i projektet befann sig, finns det begränsade möjligheter till internet och andra sätt att hitta information om problem som dyker upp. Om de stötte på problem, hade frågor eller behövde hjälp med att söka information hörde de av sig till i kompetensgruppen hemma i Sverige.

Två av dem som tog chansen att bidra var Sebasthian och Hugh. Läs mer om deras initiativ här!

Som julgåva 2018 valde vi på ALTEN tillsammans i en omröstning att donera pengar till Ingenjörer utan gränser och deras projekt att elektrifiera ett barnhem för flickor i Tanzania med hjälp av solenergi.

Ingenjörer utan gränser samarbetar i detta projekt med den lokala organisationen Mavuno som arbetar för att stötta barn och ungdomar i den fattiga landsbygdsregionen Karagwe, Tanzania, och som av olika anledningar har svårt att bo med sina föräldrar.

Genom barnhemmet förväntas 210 hemlösa flickor i åldern 5–13 år få ett hem. Karagwe är ett område som saknar centrala vatten och avloppssystem och där varje familj står inför att själv anskaffa vatten och finna system för god avfallshygien. För de allra flesta innebär detta långa promenader varje dag till öppna vattenhål, att toaletter utgörs av ett hål i marken och att de få sopor som genereras bränns öppet. För de barn och ungdomar som inte har en familj, eller som av olika anledningar inte kan bo hos sin familj, innebär detta stora utmaningar i vardagen.

Barnen kommer att kunna bo på barnhemmet på heltid och det kommer också att vara öppet för barn som går på internatskola under terminerna, men inte har något hem att komma hem till på skolloven. Barnhemmet kommer att drivas och bemannas av personer som anställs lokalt då dessa barn är i behov av en trygg miljö med trygga vuxna som stannar kvar vid deras sida under lång tid i deras uppväxt.

Projekts omfattning utökades med tidens gång och innefattar även konstruktion av en regnvattentank och en infrastrukturplan för barnhemmet. Barnhemmet började sin verksamhet under det första kvartalet 2020.

ALTEN PinkRun

I syfte att uppmärksamma Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, bjöds kollegor och kunder in till ALTEN PinkRun för att gå eller promenera tillsammans mot cancer.

I oktober 2019 gick ALTEN PinkRun av stapeln för första gången och vi var många som trotsade den mörka höstmorgonen för att kickstarta dagen tillsammans. På nio av våra kontor runt om i Sverige, samt på Beamon Peoples kontor Stockholm, var vi sammanlagt 285 personer som tillsammans sprang eller promenerade mot cancer. ALTEN och Beamon People skänkte i samband med eventet 50 kronor per deltagare till Cancerfonden. Deltagarnas engagemang ledde alltså denna dag till 15 000 kronor till Cancerfonden (avrundat)!

Information om Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj:

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap och bedriva påverkansarbete. Det är viktigt att betona att inga insamlade medel till Cancerfonden öronmärks utan att de delas ut till den främsta svenska cancerforskningen.

Ta del av den positiva energin som flödade runt om i Sverige under ALTEN PinkRun 2019! 

Mathivation

Mathivation är ett koncept utvecklat på Västsvenska Handelskammaren, med syfte att inspirera och motivera högstadieungdomar inom områdena matematik och programmering.

Mathivation går in och stöttar elevernas programmeringsundervisning där en del av den består av att de får bygga ett automatiserat växthus. I april 2018 byggdes det första växthuset ihop av högstadieungdomar i Göteborg. Vi är stolta över att bidra med kompetens från ALTEN i detta pro-bono projekt i form av utveckling, design och manualbeskrivning av växthuset.