Inbyggd mjukvara - ALTEN Sweden

Inbyggd mjukvara

Välj en partner som du kan lita på för din utveckling av inbyggd mjukvara

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Ett inbyggt system integrerar mjukvara och hårdvara som är utformade för att tillhandahålla funktioner som ofta är kritiska och för att uppfylla realtidsbegränsningar.

Tack vare vår kunskap och erfarenhet täcker vårt erbjudande alla sektorer och uppfyller alla standarder, till exempel DO178 (flygelektronik), EN50128 (järnväg), EN62304 (medicinteknik) eller ISO26262 (fordonsindustrin). Våra ingenjörer har den kompetens som krävs för att hantera alla steg som ingår i mjukvaruutvecklingen av ett inbyggt system.  

Utvecklingen går mot uppkoppling och självständighet

Oavsett användningsområde blir inbyggda system alltmer uppkopplade och autonoma, vilket innebär stora tekniska utmaningar och nya IT-säkerhetskrav på marknader som är starkt begränsade när det gäller kostnader och time-to-market.

ALTEN stöder dig i den inbyggda utvecklingen av dina produkter och ger dig råd om integrationen av ny teknik. Utveckling av inbyggd mjukvara blir alltmer komplex, och tillgång till ett ekosystem med innovativa tekniker och tjänster kommer att påskynda digitaliseringen av system. Vi ger dig all vår expertis för att möta dessa utmaningar. 

Innovation – Design – Testning – Rådgivning

Vår expertis

Spela en aktiv roll i innovationsarbetet

Målsättning
Att stödja utvecklingen av hållbara lösningar

Tillväxten i utvecklingen av alltmer automatiserade, säkra och uppkopplade system åtföljs av en ökad komplexitet i inbyggd mjukvara. Mot bakgrund av miljöutmaningarna och i enlighet med ALTENs åtagande att utveckla hållbara lösningar bedriver innovationsavdelningen (DIN) forskning som syftar till att utveckla sätt att integrera ny teknik (artificiell intelligens, robotoperativsystem, Over-The-Air, 5G, cybersäkerhet etc.) i en övergripande ekodesignstrategi.

Referens
Förutseende underhållsverksamhet i en industri 4.0-fabrik

Med sitt projekt ”Perfecto 2022 EcoIoT4.0” har ALTEN, i samarbete med SIEMENS DI CS och Greenspector, vunnit ADEME 2022:s projekt. Projektet fokuserar på implementeringen av ett mät- och ekodesignverktyg för en global lösning (hårdvara och mjukvara) och dess experiment för ekodesign av en intelligent sensor, för att utföra förebyggande underhållsoperationer på verktyg för att skära i en industri 4.0-fabrik. De huvudsakliga målen är att optimera dessa processer, undvika haverier, minska slitaget på verktygen och minska energiförbrukningen med hjälp av en konkret lösning i fabrikerna hos en ledande partner inom flygindustrin.

Förbättra designen av din inbyggda mjukvara

Målsättning
Att bemästra programvarudesignaktiviteter

Utvecklingen av inbyggd mjukvara omfattar flera steg: framtagning av en specifikation baserad på ett funktionellt krav, följt av kodning och implementering, i ett sammanhang med mycket snäva realtidsbegränsningar.

Tack vare vår expertis tillämpar vi nya metoder för utveckling av inbyggd mjukvara (t.ex. kontinuerlig integration, MBSE och MBD). Vi främjar också agilit arbete för att öka flexibiliteten och förbättra produktutvecklingstiderna.

Referens
Utveckling av kritisk inbyggd mjukvara för telekommunikations- och observationssatelliter

ALTEN har sedan 2008 stöttat sina kunder i utvecklingen av kritisk inbyggd mjukvara för satelliter för telekommunikation och för observation av jorden från rymden, oavsett om det är inom ramen för vetenskapliga, militära eller satellitsektorns designprogram.

Organisationen av dessa aktiviteter genom ett dedikerat servicecenter gör det möjligt för ALTEN att hantera alla design- och valideringsprocesser för mjukvarumoduler helt oberoende, vare sig de är kopplade till komponenter i nyttolasten, plattformen eller kontroll- och styrningssystemet. ALTEN har särskilt implementerat MBD under hela designfasen.

Kontinuerlig utveckling av teststrategin

Målsättning
Säkerställa att den mjukvara som utformas uppfyller dina krav och behov

I all vår verksamhet strävar vi ständigt efter att förbättra vår teststrategi, så att vi kan testa lösningen ännu snabbare. För att uppnå detta prioriterar vi vissa kompetensområden, till exempel testdriven utveckling (TDD): modellering gör det möjligt för oss att identifiera fall och testa produkten i ett mycket tidigt skede. Som en del av vår strävan att minska ledtiderna främjar vi också automatisering.

Referens
Utvecklingen av ett förarassistanssystem

ALTEN har sedan 2017 arbetat med en tysk biltillverkare med utveckling av ett förarassistanssystem (ADAS) baserat på en kamera av senaste generation. ALTEN satte upp virtuella tester när man definierade valideringsstrategin för automatiserade körsystem, så att valideringen kunde påbörjas så tidigt som möjligt i utvecklingscykeln. ALTENs förmåga att snabbt sätta samman flera team i Tyskland, Marocko och Polen var en avgörande faktor för att projektet skulle lyckas.

Rådgivning i varje skede av utvecklingen

Målsättning
Ge råd om utvecklingsprocesser och se till att de metoder som används överensstämmer med standarden

Tack vare vår position inom flera sektorer har vi en överblick över de olika normerna och en utmärkt kunskap om standarder, kodningsregler och bästa praxis. Vi kan ge dig råd om de bästa utvecklingsprocesserna och om mjukvarans arkitektur.

Referens
Driftsättning av AUTOSAR

ALTEN, Premium Partner till AUTOSAR-konsortiet, ger råd och stöd till många företag vid implementering eller migrering av AUTOSAR.

ALTENs kompetenscenter i Tyskland har djupgående kunskap om AUTOSAR-standarden tack vare ett långvarigt samarbete med ledande företag och erkänd expertis inom rådgivning och utveckling av både Classic AUTOSAR och Adaptive AUTOSAR.

Våra certifieringar