Industriell utrustning och elektronik - ALTEN Sweden

Industriell utrustning och elektronik

Smart med precision: Utmaningar inom industriell utrustning och elektronik

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Industriell utrustning och elektronik är en bransch som omfattar ett brett spektrum av företag som arbetar med tillverkning, distribution och underhåll av maskiner, utrustning och elektroniska komponenter som används i industriella miljöer.

Den spelar en avgörande roll för att stödja olika branscher, inklusive högteknologi, tillverkning, energi, transport, hälso- och sjukvård, flyg och försvar, genom att tillhandahålla nödvändiga verktyg, teknik och infrastruktur för effektiv och tillförlitlig verksamhet.

Denna industri står inför utmaningar som kostnadseffektiv produktion, effektivitet i leveranskedjan och efterlevnad av regler. Fokus ligger på hållbarhet, cybersäkerhet och behovet av kvalificerad personal på grund av tekniska framsteg som AI, IoT och automatisering. För att balansera dessa påfrestningar krävs smidiga strategier, innovativa lösningar och nära samarbete över hela värdekedjan för att bibehålla konkurrenskraften och upprätthålla verksamheten på ett effektivt sätt.

Anpassning till tekniska framsteg och marknadsdynamik

En stor utmaning är den snabba tekniska utvecklingen. Teknik som artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT) och automatisering ökar inte bara effektiviteten utan leder också in i en ny era av komplexitet. I takt med att produkterna blir allt mer komplexa ökar behovet av kvalificerad personal som kan hantera dessa utmanande förhållanden. Kombinationen av AI och IoT driver industrin in på nya områden, vilket kräver kompetens inom dataanalys, mjukvaruutveckling och systemintegration. Automatisering ökar hastigheten och tillförlitligheten men medför också utmaningar, bland annat behovet av starka cybersäkerhetsåtgärder.

I denna ständigt föränderliga miljö är förmågan att anpassa sig och förnya sig avgörande, vilket gör yrkesverksamma med dessa förmågor till nyckeln för framgång. Men i takt med att tekniken utvecklas snabbt blir det svårare att hänga med, vilket understryker behovet av kontinuerligt lärande och kompetenshöjning. Att vara flexibel och framåtblickande är avgörande för att ligga steget före i det innovativa industrilandskapet.

ALTEN, en stor aktör inom sektorn för industriell utrustning och elektronik

ALTEN erbjuder innovativa lösningar med en stark internationell närvaro och tusentals ingenjörer över hela världen. Våra ALTEN Delivery Centres (ADC) är centrala för att tillhandahålla projektledning, ingenjörsstöd och teknisk expertis, vilket visar vår förmåga att uppfylla högkvalitativa standarder för ledande företag. Vår unika expertis inom både Operational Technology (OT) och Information Technology (IT) möjliggör ett integrerat tillvägagångssätt som optimerar processer och öppnar upp för nya möjligheter i en digitaliserad värld. Vår förmåga att täcka hela spektrumet av tekniska kompetenser gör det dessutom möjligt för oss att leverera heltäckande lösningar inom hårdvara, mjukvara och data för att hantera de komplexa utmaningar som våra kunder står inför.

ALTEN i branschen för industriell utrustning och elektronik

380M€

2023 omsättning

5000+

Konsulter i slutet av 2023

20

landër

Funktionella sektorer

Industriell automation
 • Robotar och robotsystem
 • Programmerbara logiska styrenheter (PLC)
 • Industriella styrsystem (ICS)
 • System för rörelsekontroll
 • Sensorer och instrumentering
 • Maskinsynsystem
 • Gränssnitt mellan människa och maskin (HMI)
 • Industriella nätverk och kommunikation
 • Integration och mjukvarulösningar
Halvledare
 • Utrustning för tillverkning av kiselskivor
 • System för litografi
 • Utrustning för montering och paketering
 • Avancerade förpackningslösningar
 • System för processtyrning och inspektion
 • Tjänster och support
Utrustning för jordbruk och livsmedel
 • Tillverkning av jordbruksutrustning
 • Robotiserade mjölkningssystem
 • System för hantering av boskap
 • Lantbruksmaskiner
 • Robotsortering och bearbetning
 • Automation och kontrollsystem
 • Hållbara lösningar
Maskiner och verktyg
 • Kranar och hissar
 • Utrustning för pålning och grundläggning
 • Bygg- och anläggningsutrustning
 • Specialiserade verktyg och redskap
 • Automation och tekniska lösningar
 • Underhåll och service

Våra framgångshistorier

I takt med att skärmarnas upplösning blir allt högre blir det svårare att placera ut LED-lampor för bakgrundsbelysning eller skärmpixlar på ett korrekt sätt. Tillsammans med en tillverkare av pick-and-place-maskiner har ALTEN arbetat med att utveckla ett nytt system som använder laser, istället för traditionella metoder, för att placera lysdioder.

ALTEN har i samarbete med ett holländskt företag specialiserat på maskiner och mekatroniska system utvecklat en innovativ lösning för att automatisera bladklippningsprocessen i växthus. Lösningen använder artificiell intelligens, algoritmer och vägplanering för att navigera genom växthuset, så att en SCARA-robot sedan kan klippa det enligt växthusodlarens riktlinjer.

ALTEN har utvecklat Sensor Gateways (SG) för vindkraftverk åt en ledande leverantör av lösningar för förnybar energi i Europa, med hjälp av sin mångåriga kompetens inom utveckling av inbyggda system. Flera SG:er i varje vindkraftverk samlar in data från inbyggda sensorer och BLE-sensorer och skickar dem till molnet för vidare dataanalys för förebyggande underhåll – vilket leder till en betydande minskning av driftstopp och underhållskostnader.

Tillsammans med en stor fordonstillverkare har ALTEN utformat en AI/ML-baserad dataanalyslösning för anomalidetektering i produktionslinjer för fordonselektronik. Detta leder till betydande kostnadsbesparingar tack vare förebyggande underhåll av kritiska maskiner, minskat slöseri och därmed förbättrat produktionsutbyte. Detta är ett av många exempel som visar ALTENs långa erfarenhet av Manufacturing Execution Systems (MES) med IT/OT-integration.

Våra kunder

Industriell utrustning

 • Siemens 
 • Shneider Electric 
 • ABB 
 • Kone 
 • Saint-Gobain 
 • Valmet 

Elektronik

 • ASML 
 • Infineon 
 • HP 

KONTAKTA OSS