En flödande passion för CFD och aerodynamik - ALTEN Sweden

En flödande passion för aerodynamik

CFD

Lär känna Eleni, CFD-ingenjör på ALTEN i Göteborg. Ta del av hennes tankar om varför hon valde ALTEN, vad som är det bästa med att vara konsult och vilka de största utmaningarna är inom Computational Fluid Dynamics, beräkningsströmningsdynamik.

 

Först och främst – vad är CFD?

— CFD är en akronym för Computational Fluid Dynamics, beräkningsströmningsdynamik på svenska. Det är en metod som används tillsammans med mätningar och analytiska lösningar för att åtgärda problem med flödet av vätskor. Med CFD-simuleringar löser vi vätskeflödesfältet utan kostnad för tillverkning och testning av varje konstruktions iteration. Några typiska fall för CFD-modellering är fordons aerodynamik, vindteknik, HVAC-system, kylning och många fler.

 

Eleni har en doktorsexamen inom aerodynamik i turbomaskiner. Fysik i största allmänhet har en särskild plats i hennes hjärta, och fluidrörelser och komplexiteten hos fluidfenomenen tycker hon är särskilt intressanta.

— Den kan tillämpas på så många olika områden. Till exempel kan en simulering av flödet i en bränslepump vara snarlikt en simulering av en hjärtpump. Det är fascinerande!

 

”Det är viktigt med samhörighet och gemenskap. Det handlar om att hjälpa varandra, att skapa en lagkänsla.”

 

Vad jobbar du med idag?

— Jag jobbar med simuleringar av termisk beräkningsströmningsdynamik för utveckling av elektriska fordon. Jag arbetar också med rekrytering inom CFD-området och har en del administrativt ansvar.

 

Varför valde du att börja på ALTEN?

— För mig var det att ALTEN har en global närvaro väldigt viktigt. Eftersom jag har flyttat hit från London kändes det bra för mig att vara en del av ett företag med ett internationellt mindset. Jag tillbringade nästan 10 år i Storbritannien och att arbeta i en mångkulturell miljö har varit en viktig del av min utveckling. Det ville jag fortsätta med.

 

Vad är roligast med ditt jobb?

— Jag började på ALTEN under pandemin och tillbringade, som många andra, en hel del tid med att arbeta hemifrån. Det tog längre tid för mig att träffa mina kollegor och få möjlighet att lära känna dem. Att nu kunna träffa mina kollegor på kontoret, prata om veckans uppgifter eller bara ta en avslappnad kaffepaus på eftermiddagen låter kanske enkelt, men det är några av de saker som jag verkligen har saknat och uppskattar enormt.

 

Interaktion, inspiration och motivation – viktiga drivkrafter

En annan sida av sin roll som Eleni uppskattar är den bredd den erbjuder – kombinationen av att tillämpa olika typer av färdigheter i det dagliga arbetet. Det är dels utvecklingen av tekniska färdigheter i arbetsuppgifterna, ett arbete med syfte att lösa praktiska, utmanande uppgifter. Men det är också de ”mjuka” färdigheter som krävs, att leverera resultat till kund och interaktionen med sina kollegor på olika nivåer. Det ger hennes roll en extra dimension.

— Därför är det viktigt med samhörighet och gemenskap. Det handlar om att hjälpa varandra, att skapa en lagkänsla. Det är alltid viktigt, särskilt i ett team av människor med olika kompetenser. I slutändan handlar det om att byta kunskap mellan varandra och öka produktiviteten.

 

”Med dagens höga konkurrensnivå i åtanke är det extra viktigt att hela tiden sträva efter att återuppfinna sig själv.”

 

Vad motiverar dig att fortsätta vara engagerad?

— Jag motiveras av personlig interaktion och lagarbete. Att lära sig nya saker genom olika uppdrag ger mig också motivation, vilket är anledningen till att jag verkligen gillar mångfalden i de projekt jag har arbetat i. För mig är det en av de tydligaste fördelarna med att vara konsult.

 

Hur ser du på dina möjligheter?

— Jag har fått testa flera olika saker, har deltagit i olika uppdrag och utvecklats inom nya områden sedan jag kom till ALTEN. Jag har hela tiden blivit uppmuntrad att prova olika simuleringsområden – från 3D-CFD till systemsimuleringar. När jag insåg att systemsimuleringar inte var något för mig fick jag möjlighet att arbeta med interna CFD-projekt inom olika sektorer. Jag har aldrig känt mig låst eller att jag inte fått chansen att testa något nytt!

 

Vikten av att utvecklas och återuppfinna sig själv

Vilka faktorer är viktigast på en arbetsplats för dig?

— Att kunna tillämpa de färdigheter jag redan har samtidigt som jag får ny kunskap och kan fortsätta utvecklas. Balansen mellan arbete och privatliv är en annan del som jag värderar högt. Jag tror att det är nödvändigt för mig att ha en balans mellan de två som gör att jag har tid och möjlighet att investera i självutveckling. En annan aspekt i det avseendet är den individuella utbildningsbudgeten vi har tillgång till. Den är väldigt uppskattad!

 

När man talar om utveckling finns det många aspekter som ingår i processen för att bli bättre och fortsätta framåt. För Eleni är en stor faktor att hålla sig uppdaterad med de senaste utmaningarna och experimentera med nya verktyg.

— Det är viktigt för att kunna leverera resultat på ett effektivare sätt. Med tanke på hur hög konkurrensnivån är idag är det extra viktigt att hela tiden sträva efter att återuppfinna sig själv.

 

”Jag gillar framförallt mångfalden i de projekt jag har arbetat i.”

 

Vilka är de största utmaningarna inom ditt område?

— Beroende på användningsområde upplever de flesta industrier idag trycket från miljörestriktioner och utmanas att anpassa sig till nya förhållanden. Exempelvis så undersöks nya bränslen inom flygindustrin. Elektrifiering är vägen framåt för de flesta fordonsföretag. Inom aerodynamik drivs branschen av ökad prestanda, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Jag tror att det kommer att komma fler projekt från energisektorn. Klimatkrisen och behovet av att agera kommer att öppna nya möjligheter på energimarknaden.

 

Fluidmekanik och beräkningsströmningsdynamik kan inte vara det enda du tänker på! Vad gör du när du inte jobbar?

— Jag är mest med min familj. Jag älskar att laga mat, läsa böcker och yoga.

 

Har du några bokrekommendationer?

— Jag gillar Jo Nesbøs böcker och har läst hela Harry Hole-serien. Jag har alltid gillat hans sätt att beskriva den skumma sidan av Oslo.

 


 

Är du intresserad av uppdrag inom aero- och beräkningsströmningsdynamik?

Här hittar du våra lediga uppdrag!