Stories of Women in Engineering - Anna Söderlund - ALTEN Sweden

Stories of Women in Engineering – Anna Söderlund

Intervju med Anna Söderlund

Jag heter Anna, är civilingenjör och jobbar på ALTEN i Sverige.
Ursplungligen kommer jag från Västerås men flyttade för att studera min kandidatexamen i Industriell Ekonomi och Teknik; efter det fortsatte jag med min magisterexamen i Industriell Ekonomi och Innovation. Jag är uppvuxen i en typisk ingenjörsfamilj och har alltid varit fascinerad av samspelet mellan människa och teknik. Tidigt kom jag till insikten att vi inte skulle vara i närheten av det moderna samhälle vi har idag om det inte vore för alla fantastiska ingenjörer där ute.

Vad jobbar du med på ALTEN? Vad har du för roll och ansvarsområden?

Jag arbetar för närvarande inom fordonssektorn där jag ansvarar för att leda maskinupphandlingsprojekt, hela vägen från förstudier till produktion. De viktigaste kompetenserna jag behöver i min roll är att vara organiserad, ha god produktkunskap och vara flexibel. Eftersom de produkter jag arbetar med fortfarande är under utveckling vet jag att det kommer att ske många snabba förändringar i min professionella utveckling.

På vilket sätt är det projekt du arbetar med innovativt?

Det projekt jag leder handlar om att bygga en produktionslinje för nya elektrifierade produkter som ännu inte finns på marknaden. Det är ett stort steg mot ett mer hållbart transportsystem.

Vilken roll har ALTEN spelat i din professionella utveckling?

När det gäller min professionella utveckling är jag väldigt glad att ALTEN kunde matcha mina kompetenser med en roll som jag inte är säker på att jag själv skulle ha övervägt.

Vilka är dina karriärmål? Hur tror du att din expertis och erfarenhet kan bidra till att utveckla ingenjörsvetenskapen?

Mina karriärmål är att fortsätta utvecklas som ingenjör och att fortsätta göra världen bättre genom att hitta hållbara tekniska lösningar.

Vad tycker du är roligast i ditt dagliga arbete?

Det jag gillar mest med mitt jobb är att jag får arbeta med många olika projekt, vilket hjälper mig att ständigt utvecklas.

Kan du med några få ord ge oss din vision av kvinnliga ingenjörers plats i yrkeslivet?

Min vision är att kvinnor inom teknik aldrig ska känna sig diskriminerade eller på något sätt ifrågasätta sin egen kompetens baserat på hur de blir behandlade.

Vilken roll kan kvinnliga ingenjörer spela för att inspirera och ge andra möjlighet att påverka världen positivt?

Som kvinnlig ingenjör tycker jag att det är viktigt att inspirera andra kvinnor som kanske är osäkra på om de ska välja ingenjörsyrket. Ett sätt att göra det är att lyfta fram de olika roller som finns och den expertis som behövs.

Vilka råd skulle du ge till andra kvinnliga ingenjörer ?

Mitt råd till alla kvinnor som arbetar inom teknik och andra mansdominerade yrken är att ha modet att stå upp för sina åsikter och tro på sin kompetens.

Write the story with us!