Victor, elektronikingenjör inom inbyggda system - ALTEN Sweden

Med en inneboende entusiasm för inbyggda system

Minns du pandemin? Det är klart att du gör, och liksom de allra flesta är du nog glad över att den är över – men om du arbetar med halvledare har du troligtvis fortfarande att göra med dess biverkningar. Lär känna Victor Amoedo, elektronikingenjör inom inbyggda system på ALTEN i Göteborg.

 

Den globala bristen på halvledare, ”hjärnan i modern elektronik”, är fortfarande ett problem, mer än tre år efter det att covid-19-pandemin bröt ut. Orsaken är lika enkel att förstå som den är svår att lösa: Efterfrågan är mycket större än tillgången. Vid det här laget har det förvandlats till en regelrätt kris: Företagen kämpar för att få tag på dessa värdefulla delar, vars brist riskerar stoppa produktionen och påverkar hela organisationer.

 

Föreställ dig då att det är ditt jobb att hitta lösningar på halvledarkrisen. Hur löser man det som inte bara beror på ens egna prestationer, utan också på de globala leveransernas nyckfulla natur? Victor Amoedo, elektronikingenjör inom inbyggda system och för närvarande Semiconductor Task Force Leader på Volvo Group, har all anledning att vara mer engagerad i frågan än de flesta av oss.

 

Nya möjligheter och nya uppgifter

Victor var projektledare för inbyggd elektronik i ett projekt med Hewlett-Packard i sitt hemland Brasilien, ett arbete som han verkligen uppskattade. Under den tiden tvekade han att gå vidare från det han tyckte om att göra. Det är inte det lättaste – hålla fast vid det trygga eller våga chansa? Till slut blev möjligheten om att arbeta utomlands alltför lockande. I takt med att kontakten med ALTEN ökade och spännande möjligheter dök upp verkade den långvariga drömmen komma allt närmare, vilket hjälpte honom att fatta beslutet om att våga gå för det.

 Jag har nu möjlighet att arbeta med många olika projekt, med många olika företag och att utveckla en ny kompetens. En stor faktor var också att jag kände att mina chefer var 100% engagerade i att stödja min utveckling och gav mig alltid det stöd jag behövde. Deras energi bidrog verkligen till en smidig resa från Brasilien till Sverige. Jag är väldigt glad att jag tog chansen att våga satsa!

 

 

”Det är som man brukar säga: ’Om du vill gå snabbt, gå ensam; om du vill gå långt, gå tillsammans’. I slutändan är det roligaste med mitt jobb att jobba tillsammans med människor från så många olika bakgrunder och kulturer.”

 

Som tidigare nämnts arbetar han som Semiconductor Task Force Leader och hanterar bristen på halvledare inom Electrical & Electronics Powertrain Engineering Department på Volvokoncernen. Hans uppgifter är bland annat att se till att rätt personer har rätt information och garantera att allting görs i rätt tid. På senare tid har han också varit engagerad i hållbarhetsfrågor, utvecklat strategier och samordnat hårdvaruteamet inom Powertrain-avdelningen inom E&E.

— Det är naturligtvis en utmaning och kan verka skrämmande, eftersom ett kritiskt problem kan stoppa hela produktionen. Men det är också väldigt roligt och givande. Det kräver hårt arbete och beslutsamhet när vi står inför en sådan utmaning. Vi arbetar tillsammans som ett team för att presentera en lösning på kort tid och kombinationen gör att alla känner sig värdefulla och mer engagerade.

— Det är som man brukar säga: ”Om du vill gå snabbt, gå ensam, om du vill gå långt, gå tillsammans”. I slutändan är det roligaste med mitt jobb att jobba tillsammans med människor från så många olika bakgrunder och kulturer. Att arbeta tvärfunktionellt för att hitta lösningar varje vecka är verkligen inspirerande, att dela utmaningar med sitt team.

 

Halvledare möter hållbarhet

När vi talar om framtiden för halvledare finns det flera utmaningar – och likaså möjligheter. Victor ser en stor potential i korsningen där halvledare möter hållbarhet.

— Jag tror att det kommer att ske stora förändringar när det gäller halvledarområdet och hållbarhet. På grund av halvledarkrisen gör de stora aktörerna redan enorma investeringar för att förbättra sin leveranskapacitet, men också för att diversifiera produktionsplatserna så att de inte är beroende av enskilda marknader.

— Den största påverkan på CO2-avtrycket i dag när man talar om elektronik är tillverknings- och monteringsprocessen som ofta är centraliserad. Men den miljöpåverkan som följer av det är naturligtvis större, inte minst på grund av leveransavståndet. Min gissning är att fler företag snart kommer att uppmärksamma den utmaningen ännu mer.

 

“Jag kände att mina chefer var 100% engagerade i att stödja min utveckling som yrkesperson och att de alltid gav mig den hjälp jag behövde. När jag ser tillbaka är jag så glad att jag tog chansen att satsa!”

 

Embedded, Embedded, Embedded

Så Victor har gjort många saker inom inbyggda system, från design till granskning och samordning. Han är nöjd med vad han har gjort och med det han gör för närvarande – och till ingens förvåning vet han vad han vill göra mer av framöver.

— Jag är verkligen glad över att få lära mig mer och mer om Embedded Electronics-branschen och allt som ingår i den. För mig är inbyggda system det mest intressanta fältet eftersom man kan arbeta inom så många olika områden, till exempel Automotive, utveckling av medicinsk utrustning, IoT, satelliter osv. Listan kan göras lång!

 

För Victor har hans professionella bakgrund inom hårdvara varit till stor hjälp, men han betonar att färdigheter från jobbet inte är allt när fortsatt utveckling är målet.

— I mitt fall är bakgrunden inom hårdvaruteknik viktig, liksom förståelsen för utvecklings- och produktionsprocessen. Men det finns naturligtvis andra saker som är viktiga, till exempel att utveckla rätt mjuka färdigheter och få en förståelse för den verksamhet du är verksam i.

— Mina erfarenheter av idrott och musik har verkligen förändrat mitt liv på många sätt. Jag tror att dessa erfarenheter utanför företagsvärlden verkligen förbättrar våra mjuka färdigheter för jobbet och livet. Var alltid öppen för att lära dig av andra människor och fortsätt att vara nyfiken. Världen förändras snabbt, så jag skulle säga att man bör försöka göra nya saker också för att inte ”stanna kvar”.

 


 

Bli en del av ALTEN i Sverige och gå med i ett av våra Embedded-team!

Här hittar du våra lediga uppdrag!