Produktutveckling Mekanik - ALTEN Sweden

Produktutveckling Mekanik

Produktutveckling Mekanik

Produktutveckling Mekanik

Innovativa mekaniska konstruktioner är en förutsättning för framgång i produktutveckling. Dagens korta utvecklingscykler och höga krav medför att befintliga produkter ständigt måste vidareutvecklas samtidigt som helt nya tas fram, något som ökar företagens behov av resursförstärkning i hela utvecklingskedjan. Vi erbjuder allt från helhetsåtaganden till resursförstärkning och specialistkompetens genom några av de mest meriterade konstruktörer inom Pro/ENGINEER, CATIA, AutoCad, SolidWorks och Inventor. ALTEN är helt branschoberoende och hjälper dig i alla utvecklingsfaser; från idéstadie och konceptutveckling till produktion och eftermarknad. Är du behov av kompetens inom  Produktutveckling Mekanik? Kontakta oss!

Skräddarsyr efter ditt företags behovHjälper dig på plats

Större delen av vår verksamhet bedrivs på plats ute hos våra kunder och med deras verktyg och processer. Här ser vi till att alltid tillhandahålla drivna och engagerade konsulter som snabbt kan komma in i arbetet och som fungerar väl med övrig personal i projektet.

Inhouse-verksamhet för helhetsåtaganden

Allt fler efterfrågar kompletta system och lösningar. Tack vare vår stora inhouse-verksamhet med direktuppkoppling mot större kunder kan vi snabbt starta upp nya utvecklingsprojekt och åta oss dessa helhetsåtaganden.

Kompetensområden
 • Automation
 • Design och formgivning
 • Geometrisäkring (IPS, RD & T)
 • Kvalitetsarbete (FMEA, APQP, PPAP, Six Sigma)
 • Maskin- och kablagekonstruktion (CAD)
 • Mekatronik
 • Process och anläggningskonstruktion
 • Produktionsteknik
 • Produktutveckling
 • Projektledning
 • Visualisering
Kunder & Branscher

Kunder:

AB Volvo, Aker Subsea, Scania, Atlas Copco, TetraPak, GE Healthcare, IKEA, BorgWarner, Saab Group, FMC Technology, Getrag, Rolls Royce, Vattenfall, Vestas, GKN, Ericsson, FMC, Volvo Cars

Branscher:

Fordon, Verkstad, Försvar, Medicinteknik, Offshore, Marin, Energy samt övrig industri