Elektronik- & Mjukvaruutveckling

Elektronik- & MjukvaruutvecklingLäs mer

Elektronik- & Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.

Med utgångspunkt i ditt företags utmaning arbetar vi fram förslag och lösningar som förverkligar visioner! Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi se till att ditt företag behåller sin position på marknaden, helt oberoende av vilken bransch ni verkar inom.

Är du behov av kompetens inom Elektronik- & Mjukvaruutveckling? Kontakta oss!

Inhouse-avdelning för helhetsåtagandenLäs mer

Inhouseavdelning för helhetsåtaganden

ALTEN har möjligheten att hjälpa till under samtliga faser i ett utvecklingsprojekt. En del av utvecklingsarbetet utförs på plats hos kund, men på grund av allt fler helhetsåtaganden har vi byggt upp en egen utvecklingsavdelning inhouse med sex tvärfunktionella utvecklingsteam. Dessa arbetar agilt, vilket innebär regelbunden leverans, flexibilitet och att vi snabbt kan hantera upp- respektive nedtrappningar i ett projekt.

Utbildar och kvalitetssäkrarLäs mer

Utbildar och kvalitetssäkrar

För att maximera nyttan erbjuder vi coachning och utbildning inom våra expertområden.

Vi hjälper vid behov till med test-och kvalitetssäkring, där vi utvecklar testsystem och miljöer som automatiserar testförfarandet.

KompetensområdenLäs mer

 

Aassembler 

Agila metoder

Byggsystem

C/C++

CAN

CM

Embedded LINUX

FlexrayAUTOSAR

FPGA/ASIC, DSP

Granskningar

Hårdvarutest

Integrationsarbete

Java

Kommunikationsprotokoll

Komponentval

Kravhantering

Kravställning

LIN 

Matlab/Simulink

Mentorskap

Miljöprovning

Modellering

PCB schema och layout

Projektledning

RTOS

Script

Simulering

Strategiarbete

Systemering

Targetlink

Testexekvering

Testledning

Testsystemutveckling

UML

Kunder och branscher Läs mer

Kunder:

Ericsson AB, Volvo AB, Scania, Volvo Car Corporation, Saab AB, Autoliv, Bombardier, Nokia, Motorola, Alcatel, Samsung, Sony, Atlas Copco, AssaAbloy, Maquet, Motorola och Gambro

Branscher:

Telecom, Automotive, Medtech, Defence & Aerospace, Energy