Engineering - ALTEN Sweden

Engineering

OM ENGINEERING

ALTEN utför komplexa och tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta bolagen inom flera olika branscher. Vi är ett globalt företag med lokal expertis vilket gör att vi kan ta oss an våra kunders utmaningar, oavsett om uppdraget gäller ett helhetsåtagande eller ett specifikt delmoment i utvecklingscykeln. Våra engagerade ingenjörer arbetar med den senaste tekniken och brinner för att ständigt utveckla nya och innovativa lösningar som gör skillnad.

Vi erbjuder ingenjörstjänster till kunder inom en rad olika branscher, exempelvis fordon, telecom, industri, energi, life sciences, flyg och försvar. Nedan hittar du ett urval av våra kunder.

KUNDER

Tjänsteområden

PRODUKTUTVECKLING

På ALTEN har vi generalister och experter inom hela utvecklingscykeln. Vi är en partner till våra kunder genom hela processen, från koncept, utveckling och konstruktion, projektledning till industralisering. Våra ingenjörer har bred kunskap från flera branscher vilket gör att vi kan erbjuda teknisk kvalité, innovativa lösningar med en hög effektivitet. Vi erbjuder allt från resursförstärkning på plats till hela projektåtaganden och har bidragit till våra kunders framgång: både tekniskt och lönsamt.

EXPERTIS
 • Industriell design
 • Mekanisk design
 • Elektrisk konstruktion
 • Beräkning och simulering
 • Testning
 • Projektledning
INBYGGDA SYSTEM

Tekniken blir alltmer avancerad och inbyggda system ökar i komplexitet var dag och det finns en uppsjö av programspråk, system, tekniker och lösningar som vi erbjuder spetskompetens inom. IoT, realtidsoperativsystem, applikationsutveckling, algoritmer och digital design är bara några av de områden vi är duktiga på inom ALTEN. För att maximera nyttan erbjuder vi coachning och utbildning inom våra expertområden och samlar expertis för att generera idéer, bygga prototyper och testa lösningar som ger kraftfulla resultat. Tack vare ALTENs tekniska bredd kan vi sätta samman tvärfunktionella team och leda idéer från koncept till verklighet.

EXPERTIS
 • Utveckling av programvara
 • Utveckling av hårdvara
 • Projektledning
 • Test och verifiering
 • Maskininlärning
 • Artificiell intelligens
TILLVERKNINGSINDUSTRIN

Våra ingenjörer förbättrar tillverkningsprocesser och sänker produktions- och kvalitetskostnader genom att ge lösningar utifrån de bästa teknikerna och processerna. Vi vet vad som behövs för att kunna konkurrera på den globala marknaden och ser helheten. Som en komplett partner kan vi åta oss uppdrag av varierande storlek och inom ett flertal olika branschsegment. Det kan till exempel vara att vi hjälper företag med innovativa och smarta distributionskedjor, effektiv produktionsprocess, inköp och anskaffning av artiklar, produkter och utrustning. Hela flödet genomförs med kvalitét, effektivet, lönsamhet och innovation som utgångspunkt.

EXPERTIS
 • Produktion
 • Logistik
 • Inköp
 • Kvalitet
 • Processteknik
 • Automation
KRAFT, PROCESS- OCH ANLÄGGNING

Vi är partner till bolag verksamma inom energiframställning, energiutvinning samt inom processindustrin. Vår kompetens sträcker sig inom hela enerigsektorn; framställning av energi genom förnyelsebara källor och kärnkraft, distrubution och effektiverisering av energiöverföring samt lagring av energi i form av batteriteknik. Mot processindustrin arbetar vi med både investeringsprojekt och underhållsprojekt, kvalitetsanalyser samt utveckling av ny utrustning. Allt för att på ett så effektivt och intelligent sätt säkerställa en effektiv och intelligent framställning av våra kunders produkter.

EXPERTIS
 • Mekanisk konstruktion
 • Processteknik
 • Beräkning och simulering
 • Kvalitet
 • Projektledning
 • Elkraftteknik

”Vi letar alltid efter nya talanger!

Kanske är du en av dem?”

“Är du i behov av teknisk kompetens?

Vi ser fram emot att höra från dig!”