Uppkopplad och Flexibel Dosering - OnDosis - ALTEN Sweden

Uppkopplad och Flexibel Dosering – OnDosis

     Uppkopplad och Flexibel Dosering

OnDosis tänker revolutionera hur vi tar medicin genom att skifta från tabletter och kapslar till granulater som doseras av en uppkopplad device. Dosering med granulater möjliggör enkel dosering och individuellt anpassad introduktion och avvänjning av medicin, samt förenklar intagandet för vissa användare.

Med en uppkopplad device öppnas möjligheter upp för bättre monitorering, skydd mot otillbörlig spridning, förbättrad följsamhet och begränsad risk för överdosering. ALTEN spelade en nyckelroll i att ta OnDosis från idéstadie till färdig produkt genom iterativ produktutveckling.

’Ändrar spelplanen, en dos i taget’

ALTEN tog ledningen i att utveckla doseringsapparaten, från mekanik till användargränssnitt. En bredd av kompetenser var involverade i projektet arbetandes I tvärfunktionella team för att leverera en pålitlig och intuitiv produkt.

Omfattning

Industridesign, UX/UI Design, Medicinteknik

Leveranser

Mekanik, Användargränssnitt, Prototyper, Användarstudier

Designar för människan

OnDosis nya tillvägagångssätt, att ersätta tabletter med granulater, resulterar I nya utmaningar med avseende på användaruppelvelse. Hur gör man granulaterna lika lätta att hantera som tabletter? Hur säkerställer man att användarna förstår viktig information som storlek på dos och återstående mängd medicin?

Designutmaningar som detta löstes genom iterativ design och test-sprintar, genom interna och externa formativa studier.

Säker och effektiv

Produkten har designats för att möta medicintekniska krav både i EU och USA. Från ett användarperspektiv innebär detta att möta standard 62366-01 och att följa direktiven från FDA. En detaljerad riskanalys, interna och externa användarstudier, ett erfaret team av designers och ingenjörer skapade en säker och intuitiv produkt.