Knäimplantat - Episurf - ALTEN Sweden

Knäimplantat – Episurf

Tillsammans med Episurf utvecklade ALTEN (Hotswap) världens första knäimplantat som är specifikt utformat för varje enskild patient. Projektets syfte var att förse patienten med ett mer ihållande smärt-lindrigare alternativ som även bidrar till återställande av rörligheten i knäleden.

 

UTFÖRANDE

Projektet kombinerade avancerad 3D-avbildningsteknik med Episurfs implantat-teknologi. Varje patient är unik och även den minsta ändringen i form kan påverka en operation. Det är därför som Episurf designar patientspecifika implantat och patientspecifika kirurgiska instrument. En ytterst detaljerad 3D-modellering används för att forma varje individuellt implantat. Formen och tjockleken skräddarsys vilket i sin tur endast ersätter det skadade området och bevarar det friska kringliggande brosket och benet.

RESULTAT

Resultatet av den här metoden och teknologi är att Episurf gör det möjligt för kirurger att hjälpa patienter med knäledskador att återgå till att leva aktiva liv. Utöver implantatet utvecklades även ett kirurgiskt paket med instrument.  Paketet som innehåller de nödvändiga instrumentet för operationen samt en precisions-guideinstrument som passar sömlöst på knäytan för att täcka brosk-lesionen och bendefekten. På så sätt har kirurgen en stabil plattform för att operera in implantatet i optimal vinkel och djup för varje patients specifika knäleds-anatomi.