TIES system - Ostomycure - ALTEN Sweden

TIES system – Ostomycure

TIES-system

TIES System – Ostomycure

Ibland innebär livet för många stomipatienter svåra situationer när stomin styr deras liv.
ALTEN har bidragit med expertis för att utveckla TIES®-lösningen som inte bara ska göra livet enklare utan också öka livskvaliteten genom att hjälpa dem med stomi att återta kontrollen och leva ett mer bekymmersfritt liv. Med TIES®-lösningen kan patienten leva ett liv utan att ständigt behöva bära en stomipåse. Den här lösningen gör det även möjligt för patienterna att utöva sina behov när det passar dem och minimerar hudkomplikationer.

“ALTEN was a central part of the project all the way from the creative design ideas to small scale production. ALTEN has contributed with experience, patentable innovative ideas, design, and useful network of niche suppliers. Our partnership has been a key success factor for us.” – Mats Cardell, COO and Senior Project Manager at OstomyCure

Se hur operationen samt hur användningen av TIES® går till i videon nedan. Läs mer på ostomycure.com

Kompetenser
  • Användarstudier och produktdesign
  • Mekanisk utveckling och test
  • Projektledning
  • Riskhantering och kvalitetssäkring av medicintekniska produkter
  • Steriliseringshantering
  • Användbarhet
  • Biokompatibilitet
  • Leverantörshantering och produktionsstöd
  • Bruksanvisning, märkning, förpackning​

Är du också intresserad att förbättra människors hälsa?

Bli en del av vårt team inom Life Sciences!