ALTEN Sverige ska vara helt klimatneutrala år 2030

2020/12/03

ALTENs verksamhet i Sverige ska senast 2030 vara klimatneutral. Klimatneutralitet är ett av sex delmål i ALTENs senaste satsning inom miljö och hållbarhet som går i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.  

ALTEN Sveriges ambition är att år 2030 ha uppnått klimatneutralitet genom hela verksamheten och innebär att företaget kommer att se över verksamheten för att minska klimatpåverkande utsläpp. I de delar där det i dagsläget inte är möjligt att bli helt klimatneutral kommer ALTEN att kompensera för att på andra sätt få bort koldioxid i atmosfären.

– Effekten av att klimatet värms upp är mångfaldig och komplex. Jag är stolt över att vi nu har tagit ett stort steg mot att inte vara en del av denna negativa utveckling. Som aktör i näringslivet har vi också mycket stora möjligheter att vara med och påverka individer i vårt samhälle i rätt riktning. Fokus framåt kommer vara att göra en skarp översyn över hela verksamheten som kommer innebära förändringar inom exempelvis resor och arbetsmiljö, säger Anders Persson VD på ALTEN Sverige. (Ur pressmeddelande 20201202)

Förutom klimatneutralitet har ALTEN Sverige satt upp följande mål:

• ALTEN Sverige ska senast år 2030 vara certifierad klimatneutral
• ALTEN Sverige ska hålla kostnadsfria seminarier inom miljö och hållbarhet med minst 500 årliga deltagare 2030
• ALTEN Sverige ska år 2030 ha fördubblat utnyttjandet av hälsofrämjande förmåner jämfört med 2020
• ALTEN Sverige ska ha halverat antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar år 2030 jämfört med 2020
• ALTEN Sverige ska vid slutet av år 2021 vara certifierad enligt ISO 45001
• ALTEN Sverige ska tillämpa verktygen GRI och GHG

Läs mer om vårt arbete med målen här!

Share

Du kanske också är intresserad av