Monitorering för hjärtkirurgi - Medistim - ALTEN Sweden

Monitorering för hjärtkirurgi – Medistim

Medistim i Norge utvecklar produkter för Transit Time Flow Measurement (TTFM) och ultraljud-avbildningsprodukter för intraoperativt användande designat för hjärtkirurgi. Produkterna övervakar och loggar att hjärtat kontinuerligt får tillräckligt med blodtillförsel under hjärtoperation. Hotswap startade upp ett utvecklingsprojekt tillsammans med Medistim för att få ut en tredje generation av deras produkter på marknaden.

UTFÖRANDE

Hotswap ansvarade för projektledning, elektronik, mekanik och industriell design samt stöttade Medistims team i mjukvara, test och kvalitetssäkring.

RESULTAT

Den tredje generationen av produkterna har nu introducerats. Projektet levererades i tid, inom budget och kvaliteten överskred förväntningarna. Det tog två år från förstudiens start till lanseringen på marknaden.