Maquet - ALTEN Sweden

Maquet

ALTEN fick i detta projekt möjligheten att bidra med utvecklingen av en ny klass III-kateter med 5 lumen som möjliggör kontinuerlig övervakning av patienters blodsockernivåer.

Kontinuerlig övervakning av en patients glukos- och laktatvärde bidrar till ökad patientsäkerhet och komfort samtidigt som värdefull tid frigörs för personal på sjukhusen. Genom övervakning av blodsockernivåerna möjliggörs proaktiv glykemisk kontroll och risken för trendgap elimineras. Laktatövervakning garanterar synlighet av laktattrender, som bortsett från att erbjuda prognostisk information, också underlättar utvärderingen av pågående terapi.

I detta projekt fick vi utmaningen att utveckla en ny klass III-kateter med 5 lumen för att möjliggöra denna övervakning. Lumen för; guidevajer, prover, medicinsk administartion. Väggarna mellan lumen i 2,3 mm-katetern är nere till 0,08 mm (80 mikro). Att ansluta ett rör till var och en av dessa 5 lumen utan läckage mellan dem, var utmanande men vi lyckades att uppfinna en helt ny produktionsmetod som möjliggjorde detta.

Resultatet blev EIRUS och EIRUS Central Venous Catheter som båda är registrerade varumärken tillhörande MAQUET Critical Care AB.