Life Science

Life ScienceLäs mer

Life Science

ALTEN har bidragit med specialistkompetens som drivit utvecklingen framåt med stora steg inom Life Science. Vår verksamhet inom Life Science täcker in läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Life Science är en expanderande verksamhet där nya kompetensområden kontinuerligt inkluderas.

ALTEN koncernen välkomnade 2015 Hotswap och blev därmed en av Sveriges starkaste leverantör av tjänster för produktutveckling inom medicinteknik. ALTEN är certifierade enligt ISO 13485. Vi hjälper till att strukturera upp processer och dokumentera kvalitetssystem, kvalitetssäkra dokumentation och många av våra konsulter med lång erfarenhet av apparater för kliniska miljöer.

Mot kunder inom bioteknik och medicinteknik tillhandahåller vi kompetens inom mekanik, beräkning, industridesign, elektronik, styrsystem, programmering och IT.

Mot kunder inom läkemedelsutveckling bidrar vi med kompetens inom process, metodutveckling, test och analys. Vi tillhandahåller erfarna konsulter med fokus på kliniska studier, analytisk kemi, molekylärbiologi samt medicinsk information mm.

Kompetens inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor har vi möjlighet att erbjuda till alla kunder, oavsett bransch.

Inom flera områden besitter vi spetskompetens, bland annat inom simulering och modellering av benstrukturer och mjukvävnad, flöden och värmetransmission samt hud och benförankrade implantat.

Ett framtidsområde är AI och Machine Learning där vi ser stora vinster inom hela Life Science området.

 

Verksamhetsområden & SpecialistkompetensLäs mer

Verksamhetsområden

 • Uppkopplad medicinteknik och säker kommunikation
 • Kombinationsprodukter
 • Läkemedelsutveckling och Läkemedelstillverkning
 • Kemiteknik och Bioteknik
 • Virtualiserad produktutveckling
 • Individualiserad läkemedelsdosering
 • Inkontinensvård
 • Implantat
 • Intensivvård
 • Dialys
 • Sårvård
 • Hörselhjälpmedel
 • Stråldosmätning
 • Kliniska studier

Specialistkompetenser

Produktutveckling
Mekanikkonstruktion, beräkning & simulering, design & visualisering, elektronikkonstruktion, inbyggda system, styrsystem, applikationsutveckling, test & verifiering

Kemi & bioteknik
Cellodling, drug screening, immunokemi, molekylärbiologi, mikrobiologi, validering, sterilisering, aseptik, våtkemi, assayutveckling, optimering och uppskalning av processer, Upstream/Downstream, analytisk kemi, metodutveckling

Kvalitetssäkring & Regolatory
Projektledning, LEAN & Six sigma, kvalitetssystem, kvalitetssäkring, GMP, QSR, MDR, ISO 13485, dokumentation, kravställning, risk management, usability engineering CAPA

Kunder & ReferenscaseLäs mer

Kunder:

 • APL
 • Ascom
 • AstraZeneca
 • Baxter
 • Dentsply
 • Elekta
 • Essity
 • GE Healthcare
 • Getinge
 • Mölnlycke Healthcare
 • Ondosis
 • Orexo
 • Raysafe
 • Thermofisher

Referenscase: