Handhållen doseringsenhet - OnDosis - ALTEN Sweden

Handhållen doseringsenhet – OnDosis

Läkemedelsföretaget OnDosis vände sig till oss på ALTEN Sverige med idén om att utveckla en handhållen enhet som doserar medicinerna åt användaren – ett projekt som snart kan bli verklighet.

UTFÖRANDE

ALTEN Sverige hade i uppgift att ta fram ett tillvägagångsätt för att förenkling av medicin-doseringen. Mycket av dagens medicin är pelletsbaserad vilket innebär att man ofta behöver hålla reda på kapslar. Och det är just i doseringen av medicinen som det finns stor potential till innovation och utveckling. I projektet har vi ett nära samarbete med OnDosis som täcker områden från medicinteknik och läkemedel till mekanik och elektronik. Det är också här ALTEN har sin styrka, att vi är så breda och kan erbjuda kompetens inom flera olika områden.

RESULTAT

Tillsammans utvecklar vi framtidens medicinteknik tillsammans med OnDosis, och har tagit fram en fungerande prototyp av en handhållen enhet som matar ut medicinen åt dig. En förinställd handhållen enhet som doserar ut pellets. Läkaren ställer in vilken dos patienten ska ha och vid återbesök är det sedan lätt att justera dosen, då tanken är att det ska bli lättare och tydligare för patienten. Dessutom ökar kontrollen, vilket är speciellt viktigt för patienter med exempelvis ADHD, demens eller en stökig hemmamiljö. Eftersom enheten är uppkopplad kan man se när man tog sin senaste dos och få påminnelser om man har glömt en dos. På så sätt undviker man att ta för många doser. Det bidrar till större trygghet och mindre oro för alla involverade – patient, läkare och närstående. OnDosis är ett riktigt spännande projekt som har potential att bli en ”game changer” för hela läkemedelsbranschen!