life_science

Life Science

3%av omsättning
i 2017

Tekniska utmaningar

Sverige och hela världen står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov, vilket skapar en grogrund för intensiv innovation inom Life Science som inkluderar medicin, bioteknik och medicinteknik. Den medicintekniska industrin är en avgörande del av lösningen och det är viktigt att vi tar tillvara de möjligheter som innovativ medicinteknik kan erbjuda. En produkt som bidrar till att patienten återhämtar sig fortare och tillbringar kortare tid på sjukhus minskar inte bara patientens lidande utan sparar in vårdpersonalens tid och är en bättre lösning för samhället. Självklart är det också viktigt med alla nya metoder som tas fram för att förbättra diagnosticering, effektivisera behandling samt för att stötta handikappade.

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller innovativa medicintekniska lösningar inom vård och omsorg. Vi kan stolt presentera svenska uppfinningar som pacemakern, strålkniven, benförankrade hörapparater, innovativa stråldosmätningstekniker för att bara lyfta fram ett axplock. Grunden till framgångarna har bl a varit en god samverkan mellan de medicintekniska företagen, hälso- och sjukvården samt akademien. Vi på ALTEN verkar i alla dessa sfärer och har ett starkt nätverk inom akademi och sjukvård och vi samarbetar med företag i hela spektret från enmansföretag till våra stora svenska flaggskepp som Getinge och SCA.

Sverigemarknaden för Life Science har stor potential. I siffror utgör vårt land endast omkring 0,5 % av medicinteknikmarknaden i världen, men däremot står svenska medicinteknikföretag för omkring fyra procent av den globala omsättningen. Industrin omfattar ca 1 500 företag med totalt ca 40 000 anställda i Sverige. Globalt växer branschen med 5,4 % årligen.

Mervärde genom ALTEN

Alten Sverige har en lång historik av produktutveckling inom en mängd olika branscher och vi har bidragit med specialistkompetens som drivit utvecklingen framåt med stora steg inom medicinteknikområdet. 2015 välkomnades Hotswap till Altenfamiljen och tillsammans hävdar vi på goda grunder att vi är Sveriges starkaste leverantör av tjänster för produktutveckling inom medicinteknik. Ute i övriga Europa är vi dessutom en stark partner när det gäller kliniska studier av såväl mediciner som medicintekniska produkter.

Gå vidare till HotSwap

Våra konsulter levererar bl a specialistkompetens inom simulering och modellering av benstrukturer och mjukvävnad, flöden och värmetransmission. Vi har utvecklat utrustning från användarstudie till färdiga produkter som inkluderar mekanik, elektronik, mjukvara och kommunikation; allt enligt de krav som ställs på utveckling av medicintekniska produkter. Vi hjälper till att strukturera upp processer och kvalitetssäkra dokumentation och vi har många konsulter med lång erfarenhet av apparater för kliniska miljöer.

Verksamhetsområden

Intensivvård, stråldosmätning, dialys, hörselhjälpmedel, sårvård, inkontinensvård, fosterövervakning, uppkopplade produkter, kombinationsprodukter.

Specialistkompetenser

Kvalitetssystem, MDD, QSR, Design, Konstruktion, Inbyggda System, Test & Verifiering, Kravställning, Beräkning, Simulering och Projektledning.

Stora kunder

SCA, Getinge, GE Healthcare, Baxter, Ascom, Raysafe, Cochlear, Mölnlycke Healthcare, APL, AstraZeneca, Dentsply m fl

Branschfördelning
 

ALTEN:s
tjänsteutbud

ALTEN erbjuder olika servicenivåer för att på bästa sätt uppfylla kundens behov