kromatografi- och filtreringsinstrument - ALTEN Sweden

Utveckling av kromatografi- och filtreringsinstrument

Utveckling av kromatografi- och filtreringsinstrument

Ett globalt företag inom den biofarmaceutiska industrin

ALTEN i Sverige arbetar med ett globalt företag inom den biofarmaceutiska industrin i utvecklingen av nya instrument och produkter och utför tester relaterade till utveckling av kromatografi- och filtreringsinstrument. I en mycket konkurrensutsatt och regelstyrd bransch där säkerheten alltid kommer först, läggs stor vikt vid testning i de tidigare utvecklingsstadierna utan att kompromissa med behovet av innovation. I arbetet ingår att ta fram testmetoder, tidsplanera, utföra tester och ta fram teknisk dokumentation.

För att industrin ska kunna fokusera på att rädda liv krävs det att de verktyg och tjänster som används är så bra som möjligt. I ett team bestående av flera Test & Verification Engineers är ALTEN med och stöttar utvecklingsprojekt av nya generationer instrument för filtrering och kromatografi för att ge läkemedelsbolagen verktyg att utveckla nya läkemedel, behandlingar och vacciner.

ALTEN bidrar med:

– Mekanisk såväl som kemisk provning på både prototyper och produkter i produktion

– Utveckling av nya testmetoder

– Säkerhetskontroller

– Framtagning av teknisk dokumentation

Bland andra utmaningar utför ALTEN tester relaterade till utveckling av kromatografi- och filtreringsinstrument. Beroende på testets komplexitet och tillgänglig utrustning kan verktygen och metoderna variera från enkla till mycket komplexa. ALTENs praktiska erfarenhet av mekanisk utrustning och verktyg tillsammans med analytisk och teknisk kunskap har genererat ett framgångsrikt partnerskap.


 

Vill du jobba inom Life Sciences? Spana in våra lediga tjänster