ALTEN i Örebro får in fler tjejer inom IT - ALTEN Sweden

ALTEN i Örebro får in fler tjejer inom IT

ALTEN i Örebro får in fler tjejer inom IT

För företag som växer är det ofta en utmaning att snabbt hitta rätt kompetenser, speciellt inom IT. Samtidigt vill många nyutexaminerade, killar såväl som tjejer inom IT, snabbt in i arbetslivet men saknar då erfarenhet och i vissa fall även specifika kunskaper som kunden behöver.


Därför satsar ALTEN i Örebro på ett mentorsprogram. De jobbar med att skräddarsy en matchning mellan företag och nyexaminerade talanger – ett samarbete där alla vinner.

— Satsningen ger våra medarbetare ett tryggt intro in i arbetslivet, vilket i sin tur underlättar för våra kunder genom att medarbetarna snabbare kommer in och kan fokusera sina kunskaper där de behövs som mest, säger Izabella Tran, Business Manager på ALTEN.

”Samarbetet går jättebra och vi är glada att vi blev tillfrågade då denna möjlighet gavs.”

Friktionsfritt samarbete – en stor fördel

I dialog med kunden som är med i programmet specificeras en kunskapsprofil. Den styr utbildningen och introduktionen av konsulterna för att säkra att man får exakt rätt kompetens. ALTEN håller sedan i utbildningen för att skapa en trygghet hos medarbetaren, diskuterar utmaningar som kan uppstå och gör på så sätt denne redo för det uppdrag och de specifika behov som väntar. På sätt bildas en grogrund för att med självsäkerhet göra avtryck där det behövs som mest.


Det var just detta, ett friktionsfritt och långsiktigt samarbete, som lockade för en av ALTEN i Örebros första samarbetspartners ur försvarsindustrin – och det har snabbt gett resultat.

— Samarbetet går jättebra och vi är glada att vi blev tillfrågade då denna möjlighet gavs. Vi är inne i en väldigt expansiv fas och är i stort behov av resurser. När vi expanderar så pass mycket som vi gör är ett friktionsfritt samarbete viktigt.

— Vi hoppas att vi, genom samarbetet med ALTEN, kan attrahera fler nyutexaminerade tjejer inom IT till företaget. Det är bra att blanda människor med olika erfarenheter och bakgrunder vilket vi känner att vi har en möjlighet att göra här. Tjejerna som är på plats hos oss har kommit in i verksamheten på ett jättebra sätt och har blivit en viktig del av våra agila team. Det underlättar arbetet!

Ett sätt att säkra rätt kompetens

ALTENs Veronica Dahlqvist arbetar som Program Planner och är med som mentor i programmet. Hon ser flera fördelar med satsningen: Inte bara för de kandidater som ska ta sig an sitt första uppdrag, men också för de företag som tampas om de IT-talanger som snart ska ge sig ut på arbetsmarknaden.

— Det är en utmaning överlag att rekrytera IT-talanger idag och tjejer inom IT i synnerhet. Genom nyutbildad och coachad arbetskraft som är skräddarsydd för just deras behov kan vi assistera där det behövs som mest.

— Det är en fantastisk satsning – inte minst för nyexade kvinnor. Det är riktigt roligt att se kvinnorna växa in i sina roller och det är fantastiskt att kunna finnas där för andra människor när olika situationer uppstår. Det är en enorm trygghet att ha flera personer hos oss att kunna vända sig till för frågor. Enligt min erfarenhet underlättar det matchningen enormt och för med sig en känsla av gemenskap och samhörighet. Det blir win-win helt enkelt. Jag önskar jag hade haft en mentor i början av min resa inom IT!

”Det är en enorm trygghet att ha flera personer hos oss att kunna vända sig till för frågor. Enligt min erfarenhet underlättar det matchningen enormt och för med sig en känsla av gemenskap och samhörighet. Det blir win-win helt enkelt.”

Saron Kidane

Gemenskap och samhörighet viktiga komponenter

Några som fått chansen att ha en mentor är Saron och Pernilla. De fick efter sin examen chansen att sätta sig in i sina uppdrag genom mentorsprogrammet. De lyfter vikten i den stöttande gemenskap som programmet ger och den stabila grunden inför uppdraget.

— Att känna att man stöttar varandra gör att man blir mer självsäker och bekväm i sin roll, säger Saron. Jag fick en bra bild gällande vilka förväntningar andra har på mig, men även vad man ska förvänta från sig själv, vilket gav en bra grund för mitt uppdraget.

— En annan fördel är att man får möjligheten att komma i kontakt med andra som är mer etablerade inom branschen, vilket gör att man får insikt i olika karriärer samt att man får bra tips och ledning.

“Tjejerna som är på plats har kommit in i verksamheten på ett bra sätt och har blivit en viktig del av våra agila team. Det underlättar arbetet!”

Pernilla Gerdin.

Pernilla instämmer.

— Vi fick väldigt mycket bra stöd och råd från andra som är eller varit på liknande uppdrag. Vi fick god tid på oss att lära oss det vi behövde för att det skulle kännas tryggt att gå ut på ett uppdrag och min start har verkligen gått bra.

— Jag lockades av att det lät som ett väldigt bra sätt att komma in i arbetslivet, det är ju en stor förändring från att plugga så det kändes väldigt tryggt att veta att vi gick ut på uppdraget tillsammans.


 

Är du nyfiken över möjligheterna som finns i vårt eminenta IT-team i Örebro?

Här hittar du våra lediga uppdrag!