Helhetsåtagande webbutveckling- Pensionsmyndigheten - ALTEN Sweden

Helhetsåtagande webbutveckling- Pensionsmyndigheten

ALTEN IT

Helhetsåtagande webbutveckling

ALTEN tog ledningen i leveransen av en ny webblösning till Pensionsmyndigheten där vi implementerade Agil metod med SAFe.

En viktig del i leveransen var att Pensionsmyndigheten behövde få hjälp av en Produktägare med erfarenhet av agil utveckling för att agera Product Owner (PO) för ett utvecklingsteam i ett agilt release train inom ramen för SAFe, samt i förlängningen även agera mentor för nya PO’s.

En annan stor del av arbetet var att leda ett utvecklingsteam samt Scrum Master om ca 10 personer på distans samt introducera nya medlemmar utan tidigare erfarenhet av Pensionsmyndighetens lösningar.

ALTEN arbetade med att vända utmaningar till framgångar
 • Vi skapade en tydlig process för hur man ska jobba med och dokumentera behov. Vi implementerade även veckovisa avstämningsmöten med andra team för att diskutera beroenden till dessa.
 • Vi vände de utmaningar som distansmöten hade fört med sig till en god kommunikation och arbetsmetod.
 • Vi provade olika metoder för utvecklingssamarbete för att erfarna och mindre erfarna skulle jobba tillsammans och på så sätt öka den allmänna kompetensnivån.
 • Vi uppmanade medlemmarna att söka stöd hos andra team i releasetåget samt med verksamhetspersoner så fort det behövdes, vilket fick bra effekt.
 • Vi skapade ett förbättrat genomförande av estimering av features och stories i syfte att uppnå mer korrekta tiduppskattningar, samt mer kollaborativt utvecklingsarbete än tidigare.
Kompetenser
 • SAFe
 • Product Owner
 • Jira, Confluence
 • Enterprise Architect (EA)
 • JavaScript
 • Moment JS
 • Webpack
 • Html
 • CSS
 • Modernizr
 • Adobe Experience Manager (AEM)