Connected Services - ABB Robotics - ALTEN Sweden

Connected Services – ABB Robotics

ALTEN IT

ABB Robotics

ALTEN utformar och utvecklar nästa generations Connected Services för ABB Robotics med användande av SAFe. Projektet innebär implementering av en molnbaserad service som uppfyller behoven hos olika användarprofiler inom underhålls- och produktionsavdelningar och som gör det möjligt för dem att fjärrövervaka, felsöka och optimera robotsystem.

Projektet med ABB Robotics inkluderar från ALTENs sida tre självorganiserade grupper i Göteborg, Stockholm och Västerås. Teamen består bland annat av utvecklare, Cloud specialister, UX designer, Scrum Master och Projektledare.

Kompetenser
  • Azure
  • Microservices
  • Kubernetes
  • Devops
  • Node
  • React
  • Scrum
  • SAFe
  • UX/ID
  • Inhouse