Utbildning - ALTEN Sweden

Utbildning

UtbildningarALTEN Training

Med mångårig erfarenhet inom flera branscher leder ALTEN företagsanpassade kurser och utbildningar. Majoriteten av våra utbildningar är skräddarsydda och bedrivs på plats ute hos våra kunder, varhelst i världen behovet uppstår. Vi levererar inte bara en kurs; vi ser till att innehållet är precis det du efterfrågar och vi utvärderar alla våra uppdrag för maximal effekt. Läs mer och se vårt kursutbud här

Yrkesverksamma pedagoger

Yrkesverksamma pedagoger

Samtliga av våra lärare arbetar som konsulter inom olika specialistområden. Därmed är de hela tiden uppdaterade och vet precis vad marknaden efterfrågar. Vi lägger stor vikt vid att rekrytera människor som är duktiga pedagoger och som har dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom sitt kompetensområde.

Varvar teori med praktik

Flertalet av våra kurser utvecklas av våra konsulter utifrån deras erfarenhet inom olika specialistområden. Vi lägger alltid stor kraft på att spegla kursteorin med verkligheten. Samtliga kurser varvar därför teori med praktik på ett sätt som gör kunskapen lätt att ta till sig.