Utbildning - ALTEN Sweden

Utbildning

ALTEN TRAINING

ALTEN Training arrangerar kurser i flera ingenjörsämnen, speciellt inom CAD och toleranssättning. Vi erbjuder både standardiserade kurser med uttömmande kursmaterial samt specialanpassade workshops där vi anpassar innehållet till era specifika behov.

Vi tillhandahåller kurser på såväl svenska som engelska, samt franska, spanska, portugisiska och mandarin (kinesiska), beroende på kurs.

Vi hjälper även våra kunder med supportverksamhet för Creo Parametric och geometriska toleranser, som endast faktureras för använda supporttimmar.

våra standardiserade kurser

Creo Parametric

 • Basic Modeling (5 dagar)
 • Advanced Modeling (3 dagar)
 • Applied Modeling (3 dagar)
 • Cabling (2 dagar)
 • Sheetmetal (2 dagar)
 • Tolerancing and MBD (4 timmar)
 • Multibody Modeling (1 dag)
 • Surface modelling (3 dagar)

CATIA V5

 • Basic (5 dagar)
 • Surfaces (2 dagar)
 • Advanced Surfaces (2 dagar)
 • Advanced Solids (2 dagar)
 • Geometrical Tolerances / GPS / GD&T
 • GPS for designers (2 dagar)
 • GPS overview (1 dag)
 • GPS for manufacturers (2 dagar)

YRKESVERKSAMMA PEDAGOGER

Samtliga av våra lärare arbetar som konsulter inom olika specialistområden.
Därmed är de hela tiden uppdaterade och vet precis vad marknaden efterfrågar.
Vi lägger stor vikt vid att rekrytera människor som är duktiga pedagoger och
som har dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom sitt kompetensområde.

Varvar teori med praktik

Flertalet av våra kurser utvecklas av våra konsulter utifrån deras erfarenhet inom olika specialistområden. Vi lägger alltid stor kraft på att spegla kursteorin med verkligheten. Samtliga kurser varvar därför teori med praktik på ett sätt som gör kunskapen lätt att ta till sig.  

public sector - offentlig sektor

KONTAKT

Frågor? Tveka inte att kontakta oss för era utbildningsbehov!

Kontakta Simon Pettersson, Training Specialist på simon.pettersson@alten.se