Projektledning

ProjektledningLäs mer

Projektledning

ALTEN har lång erfarenhet av att driva projekt inom flera olika branschområden, för såväl små och medelstora företag till stora multinationella organisationer. Vårt team innehåller ett stort antal projektledare med branschspecifik kunskap samt seniora projektledare som kan leda större projekt eller program med ett smittande engagemang.

Låt oss vara med och vidareutveckla er projektmiljö! Vi kan ta hand om hela projekt, tillsätta vissa nyckelroller eller effektivisera en hel projektverksamhet!

Är du behov av kompetens inom Projektledning? Kontakta oss!

Agila metoderLäs mer

Agila metoder i projektledning

Vi arbetar gärna med agila metoder och många av våra projektledare har lång erfarenhet av agil utveckling och produktframtagning.

Erbjuder utbildningar inom agila metoder

ALTEN Training, ALTENs egen utbildningsverksamhet, arbetar med att hjälpa våra kunder att implementera Agila metoder. Vi arbetar även med coachning av våra kunders projektledare i agila metoder såväl som traditionella. Läs mer här.

TjänsterLäs mer

Project Management
”Doing things the right way”
Vi kan erbjuda stöd, coaching, processer eller enskilda mycket duktiga certifierade projektledare.

Program Management
”Doing things in the right order”
Vi hjälper till att sätta upp eller coacha pågående program och har också möjlighet att tillhandahålla rutinerade programledare.

Portfolio Management
”Doing the right things”
Vi hjälper till att sätt upp en effektiv portföljhantering som innebär att projektens nyttovärde och risker hanteras och övervakas. Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med stora, komplexa portföljer.

PMO (Project Management Office) Management
“Doing it all with Right Teams (integrating Portfolio, Projects and Programs)”

Våra konsulter har erfarenhet av att leda PMOer i stora organisationer och i stora program och vi kan hjälpa dig med:

  • Stöttning och vidareutveckling för att förbättra ert existerande PMO.
  • Uppstart av ett PMO i er organisation.
  • Bemanning och körning av ett PMO åt er.

Förstudier & utredningar ”Task-forces”
Vi nyttjar vår bredd och expertis för att snabbt kartlägga, analysera och ge ett eller flera lösningsförslag.

Coachning & mentorskap
Vi stöttar våra team och enskilda konsulter med all den expertis, erfarenhet och kompetens vi har inom ALTEN för att säkerställa största möjliga kundnytta.