Likvor - ALTEN Sweden

Likvor

Sjukdomen NPH, Normal Pressure Hydrocephalus, diagnostiseras ofta felaktigt som demens, Parkinson’s eller Alzheimer’s. NPH kan behandlas genom att sätta in en shunt och kallas därför för en ”behandlingsbar demens”. Likvor CELDA®-system mäter dynamiken i cerebrospinalvätskans (CSF) system och resultaten används för att diagnostisera NPH. Likvor CELDA®-systemet används framgångsrikt för att undersöka shuntfunktion hos patienter med befintliga shuntar.

”Vi har kunnat undvika onödiga shuntingrepp, särskilt hos patienter med normal tryckhydrocephalus (NPH). Detta har lett till sparade kostnader och att vi inte orsakat onödigt besvär för patienter.” Förklarar Dr Leinonen

ALTEN har genom Hotswap i detta projekt stöttat i utvecklingen av både instrumentet och engångsslangkittet i Likvor CELDA®-system.