Coachande ledarskap – med individen i fokus

This is ALTEN: Coachande Ledarskap
2022/01/24

Vad är egentligen en bra ledare? Den som letar efter en enda definition gör nog bäst i att sluta leta. Variationerna av ledarskap är många, troligtvis lika många som det finns ledare. Och vi hittar dem överallt: Inom politiken, i sportens värld – till och med i hemmet. Föga förvånande gör vi det även på arbetsplatsen.

ALTENs arbete med coachande ledarskap grundar sig i övertygelsen att vi når utveckling bäst tillsammans. Att medarbetarna utvecklar varandra genom kontinuerlig kompetensutveckling med ledare som arbetar för att tillhandahålla de rätta verktygen. Det är vad vi pratar om när vi pratar om att ALTEN arbetar med ett coachande ledarskap.

— För mig handlar det om att uppmuntra och stötta idéer och tankar som medarbetaren själv kommer med, säger Peter Ankréus.

 

Peter Ankréus

Peter Ankréus

Peter sitter i ALTENs ledningsgrupp och arbetar som Division Manager Engineering Regions på ALTEN, vilket innebär att han har i stort sett hela landet som sin arbetsplats. I sin vardag coachar han såväl medarbetare som andra ledare, med syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling.

— Ett coachande ledarskap innebär inte nödvändigtvis att ledaren i fråga har alla svaren och matar medarbetaren med den kunskapen. Våga istället utmana individen att själv hitta lösningen på problemet. Alla är vi olika, men har gemensamt att vi vill bli sedda och uppskattade. Feedback på utfört arbete är viktigt med målet att öka självinsikten och självkänslan hos varje medarbetare så att hen i sin tur sen fungerar ännu bättre i teamet. Motivation kommer inte av sig själv, utan infinner sig när du känner att du gör framsteg och når positiva resultat.

 

De årliga karriärsamtalen, som sker med varje medarbetare, är navet för det här arbetssättet. Där finns möjligheten att tillsammans med sin närmsta chef staka ut vägen för sin framtid: Vart är jag på väg? Vill jag fortsätta dit? Hur ser vägen ut?

— Jag möter lika många olika medarbetare som drömmar och visioner. Vad är framgång och lycka egentligen? Det viktigaste för mig är att lyssna efter vad det betyder för just den personen jag möter och vad den är beredd att investera för att nå det. Det är en bra utgångspunkt.

 

”Våga drömma! Tänk på det som Pippi gör: ’Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert’.”

 

Ett framgångsrikt exempel

Madeleine Trinh

Madeleine Trinh

Någon som upplevt det coachande ledarskapet från ett annat perspektiv är Madeleine Trinh. Hon är konsult på ALTEN, för närvarande Production Engineer på Scania, och instämmer i bilden av att lyhördhet är en viktig egenskap för ett lyckat coachande ledarskap.

— En av de viktigaste bitarna tycker jag är att utveckla förståelse för individen i fråga och även för gruppen. Det är ju den springande punkten för att ledaren ska kunna föra en vidare i rätt riktning.

 

Under 2021 kände Madeleine att hon var redo för större utmaningar. Hon eftersökte mer ansvar med en ny placering på ny ort. Genom tät och aktiv dialog har Madeleine och hennes ledare kunnat matcha hennes behov mot kundens.

— Dialogen var väldigt öppen från första början, där jag känt att jag kunnat vara tydlig med mina ambitioner och haft gott om spelrum att framföra tankar och funderingar. På så sätt har jag kunnat gå i den riktning jag velat. Jag är väldigt tacksam för de som hjälp till att underlätta min internflytt

— Försök lära känna och ta rygg på dem du tycker är inspirerande och som redan gjort en fantastisk resa!

 

Coachande ledarskap är att dela ansvar

För ett coachande ledarskap krävs alltså en ledare som är lyhörd och skapar sig en förståelse baserat på individens behov. Så krävs det även någonting av personen i andra änden av dialogen? Madeleine höjer vikten av att kunna uttrycka sina behov och vara tydlig med vad man vill för att på så sätt själv skapa bästa möjliga förutsättningar för individuell utveckling. Att våga fråga om hjälp, våga hjälpas åt med ansvaret.

— En av mina insikter är att den här typen av ledarskap går åt båda hållen. Kommunikationen är nog den mest utmanande delen, troligtvis för att det även är den viktigaste.

 

”Ta rygg på dem du tycker är inspirerande och som redan gjort en fantastisk resa!”

 

Peter är inne på samma spår: Att samarbeta är nyckeln. Att utmana och uppmuntra från ledarens håll är en essentiell del och för samarbetet en bra bit på väg, men det görs inte utan arbete och krav från den som blir ledd.

— Om du tror på att engagemang skapas genom att få möjligheten att jobba med det du brinner för och samtidigt få möjligheten att uppnå dina karriärdrömmar – ja, då kan ALTEN vara helt rätt för dig.

— Och för all del – våga drömma! Tänk på det som Pippi gör: ”Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert”. Det är en underbar mentalitet att bära med sig!

Share

Du kanske också är intresserad av