ALTEN på Paris Air Show 2023 - ALTEN Sweden

ALTEN på Paris Air Show 2023

ALTEN, en framstående partner inom teknik

Som en viktig partner inom flygindustrin deltar ALTEN vid den 54:e upplagan av Paris Air Show, den 19 juni till den 25 juni 2023.

Digital transformation, Industry 4.0, New Space, Big Data & Services, Cybersecurity med mera. Våra 10 000 ingenjörer inom Flyg, Rymd och Försvar arbetar dagligen med dessa utmaningar med högt tekniskt mervärde i mer än 22 länder.

Bli en del av ALTEN, världsledande inom teknik och IT-tjänster

ALTEN, expert inom många branscher

De senaste 30 åren har ALTEN blivit ledande inom både teknik och IT-tjänster genom att stödja våra kunders utvecklingsstrategier inom områdena innovation, R&D och tekniska informationssystem.

Flygteknik

ALTEN stödjer sina kunder inom flygindustrin genom att bidra med kompetens i deras innovationsstrategi. ALTEN Group hjälper tillverkare och utrustningsleverantörer vid implementeringen av nya teknologier, från fabrik till distributionskedjan, samt inom kundservice och flygbolag. Med sin expertis inom affärsprocesser och digitala teknologier erbjuder ALTEN innovativa lösningar till aktörer inom flygindustrin, allt från prediktivt underhåll till samarbetsplattformar för kundtjänst.

Rymdindustrin

ALTEN har över 20 års erfarenhet av samarbeten med rymdindustrins ledande aktörer. Vi är en aktiv del i den föränderliga miljön och en av de främsta leverantörerna av ingenjörstjänster och integreringstjänster för satelliter. ALTEN är involverad i hela värdekedjan för rymdsektorn, från rymdfarkoster till satelliter, ända ner till marksegmentet och efterbehandling. Vi stödjer våra kunder genom studier, utveckling, tillverkning, integration, tester och drift.

Försvar, Säkerhet & Marin

ALTEN Group stödjer den digitala transformationen hos sina kunder genom att arbeta med dimensionen av teknisk information. Inom försvarssektorn arbetar ALTEN med utveckling av flygplan, stridsfordon och avancerade inbyggda system. Inom marina försvarssystem deltar ALTEN även i design av fartyg och ubåtar.

Magazine Alt.

Läs mer om våra nyheter inom flyg, rymd och försvar i Alt. magazine.

Vi utvecklar morgondagens värld idag

Tekniska utmaningar

Vår ambition är att du ska få arbeta med stimulerande projekt som matchar din kompetens. Du kommer att arbeta med projekt som är centrala för teknisk innovation och digital omvandling på uppdrag av de största företagen inom teknik, IT och Life Science.

Utbildning och utveckling

Vi påskyndar din personliga och professionella utveckling. Vi finns där för att vägleda och lyssna till dina specifika behov. Tillsammans stakar vi ut den karriärväg som du vill följa, för att ge dig bästa möjliga utrymme att ta din karriär till nästa nivå.

Inspirerande gemenskap och kunskapsdelning

Vi skapar värde tillsammans. Du kommer uppleva en stimulerande arbetsmiljö, utveckla din expertis genom samarbete och bli inspirerad av både våra tekniska och sociala gemenskaper.

A high-impact Group

Vi är fast beslutna att göra socialt ansvar till allas vår affär. Vi anser att affärer och hållbar utveckling är förenliga. Vi ställer vår expertis till förfogande för miljöinnovation och anförtror dig projekt som bidrar till en bättre framtid. En möjlighet som möjliggörs av vår policy för etik och efterlevnad, som garanterar dig en säker och harmonisk arbetsmiljö.

ALTENs Smart Digital-program, ryggraden i koncernens forskning och innovation, sätter framstegen inom digital teknik i arbete för en mer hållbar och koldioxidsnål värld. På så sätt stöder man den omvandling som är kärnan i den pågående fjärde industriella revolutionen.