paketlosningar

Paketlösningar

Allt fler av våra kunder upptäcker fördelarna med att köpa arbetspaket istället för timmar. Genom vårt breda tjänsteutbud kan ALTEN erbjuda paketlösningar genom hela produktutvecklingskedjan och på så sätt ta oss an helhetsåtaganden åt våra kunder; från koncept till färdig lösning.

Arbetspaket gör att företag kan:

  • Få bättre kontroll på sina utvecklingskostnader då teamet kontinuerligt kan anpassas till projektets behov.
  • Hantera kraftigt varierande resursbehov.
  • Fokusera på strategiska frågor medan ALTEN säkerställer att projektet hela tiden har rätt resurser.
  • Förbättra produktiviteten med hjälp av ALTENs projektmetodik.

År 2015 stod paketlösningar för 28% av ALTENs verksamhet i Sverige. Målsättningen är att detta ska växa till 40% år 2017. Det finns två huvudsakliga faktorer bakom detta mål:

  • Kunders strävan att minska antalet leverantörer och samtidigt hitta stabila partners som kan leverera helhetsåtaganden
  • Kunder som eftersöker produktivitetsförbättringar

ALTEN har delat in tjänster i fem steg som anger olika nivåer av ansvar och riskdelning där arbetspaket står för nivå 2-5. Paketlösningar ger en strukturerat, multidisciplinärt team som leds av en projektledare där nivån på ansvarstagandet sätts tillsammans med kund.

iqp2

Det finns mycket som talar för att paketlösningar är det nya på konsultmarknaden. Det allra starkaste skälet är förstås att arbetsprocesserna blir mer effektiva när leverantören tar ansvar och levererar resultat med sin egen personal. Mötestiderna minskar, synergieffekterna ökar och du som kund slipper tänka på personal- och lokalfrågor och kan istället fokusera på din kärnverksamhet.

wpstructure

För att möta våra kunders behov och kunna sätta ihop arbetspaket på bästa sätt har vi på ALTEN utvecklat ett koncept som vi kallar Technical Department. Det löper parallellt med vår ordinarie linjeorganisation och ägnar sig främst åt att organisera våra inkommande projekt. Så fort vi får en förfrågan om ett arbetspaket sätter Technical Department samman ett team med handplockad kompetens ifrån vår ordinarie organisation eller rekryteringar. Här anpassar vi oss helt efter kundens behov och nöjer oss inte förrän matchningen mellan behov och kompetens är 100-procentig. Technical Department använder sig av genomarbetade stabila processer som garanterar leverans i rätt tid och till rätt kvalitet.

Både inhouse och hos kund

Lyhördhet är ett av ALTENs ledord, och självklart avspeglas det i våra paketlösningar. Här är det kunden som väljer om arbetet ska utföras hos oss, ute i kundens organisation eller både och i samverkan med kundens befintliga organisation.

projectstructure

Involvera, leverera

På ALTEN är det naturligt att jobba agilt. Vi är vana vid att ha en hög anpassningsförmåga till förändringar i projekt. Det innebär att man drar nytta av förändringar snarare än att bara hantera dem efter de har skett.

Vi ser hela tiden hur projekt ökar i komplexitet. Större projekt med en föränderlig målbild gör också att det blir svårt att hålla sig till en plan. Därför blir det ibland rent av nödvändigt att tillämpa ett agilt arbetssätt. En nyckel är att jobba mycket tätt med kund, ha en hög transparens och leverera i jämna steg med planeringen.

Senaste jobb erbjudanden

122 tillgängliga jobb

Kontakta oss

*Obligatoriska fält