System- & Applikationsutveckling

System- & ApplikationsutvecklingLäs mer

System- & Applikationsutveckling

ALTEN utvecklar verksamhets- och affärskritiska system för företag inom olika branscher. Våra kompetenser sträcker sig från kravanalys, interaktions- och systemdesign till integration och användarupplevelse.

Tack vare vår bredd kan vi bidra med kompetens i alla faser av systemutvecklingsprocessen. Vi är helt plattformsoberoende och målsättningen är att bidra till mer effektiva lösningar och bättre nytta av din investering.

Är du behov av kompetens inom System- & Applikationsutveckling? Kontakta oss!

Från skiss till färdig lösningLäs mer

Från hela leveransprojekt till resursförstärkning

Vår vardag handlar till stor del om att utveckla mobila lösningar. Exempelvis utvecklar vi appar inom iOS, Android, Html och Windows phone, samt en del hybridlösningar. Ofta redan i konceptutvecklingsfasen där vi genom storyboards skissar på en färdig lösning. Därefter arbetar vi agilt med utveckling, test samt implementering och slutligen förvaltning och support av systemet. Det är inte ovanligt att våra kunder vill att vi levererar systemen som en molntjänst.

Utöver hela leveransprojekt erbjuder vi även resursförstärkning varhelst det finns ett behov av våra specialistkompetenser. För projekt har vi till exempel PMP-certifierade projektledare, samt testledare och testare med ISTQB-certifiering.

Flexibilitet – vår styrka

Vi driver gärna våra inhouse-uppdrag agilt. Det innebär att vi itererar vårt arbete med våra kunder och levererar regelbundet så att arbetet kan löpande kan utvärderas. Vi anpassar oss snabbt om ni behöver göra ändringar eller har nya önskemål. Alla våra konsulter är certifierade inom Scrum.

KompetensområdenLäs mer

  • Agil utveckling och testmetoder (XP, Scrum)
  • Applikationsutveckling
  • Databasutveckling
  • Mjukvaruarkitektur
  • Mjukvaruplattformar
  • Molnlösningar
  • Systemutveckling (Java, Java Script C++, C#, C, .Net, iOS, Android, Html, Windows Phone m.fl.)
  • Testsystemsutveckling

 

Kunder & BranscherLäs mer

Kunder:

Telia, Fortum, VCG, AB Volvo, SCA, Nordea, Ericsson, Saab, SKL, VGR, Malmö Stad, Försäkringskassan, Domstolsverket

Branscher:

Telekom, Energi, Fordon, Försvar, Bank & Finans, Processindustri, Offentlig sektor samt övrig industri