Process & Anläggning

Process & AnläggningLäs mer

Process & anläggning

Ökade krav inom miljö och säkerhet innebär stora utmaningar för dagens process- och kraftproduktionsanläggningar. Processtekniskt attraktiva lösningar måste hela tiden kombineras med ett högt säkerhetstänkande, både gällande anläggnings-och personsäkerhet.

ALTEN hjälper dig att utveckla och leverera kompetens för kraft-och processanläggningar med specialistkompetenser inom områdena processteknik, konstruktion, process-simulering och beräkning. Som en komplett partner kan vi åta oss uppdrag av varierande storlek och inom ett flertal olika branschsegment.

Är du behov av kompetens inom Process & Anläggning? Kontakta oss!

Många interna samarbetenLäs mer

Många interna samarbeten

Vårt erbjudande är brett med ett flertal olika tjänster relaterade till anläggnings- och systemkonstruktion, trouble-shooting, tekniska beräkningar och säkerhetsredovisningar. Internt samverkar vi med flera av våra andra tjänsteområden samt med olika forum kopplade till de branscher vi är verksamma inom. Därigenom kan vi säkerställa högsta möjliga kompetens i varje enskilt projekt.

KompetensområdenLäs mer
  • Flödesanalyser
  • Piping och mekanisk konstruktion
  • Processrelaterad analys och reglering
  • Process-simulering
  • Projektledning
  • Provdrift
  • Strukturell verifiering
  • Säkerhetsredovisning och anläggningskonstruktion
  • Termohydrauliska beräkningar
Kunder & Branscher Läs mer

Kunder:

ENVAC, FMC Technology, Metso Power, Forsmark, Ringhals, SKB

Branscher:

Kärnkraft, Offshore, Papper & Massa, kemi, Petrokemi, Läkemedel