Försvar, Säkerhet & Marin - ALTEN Sweden

Försvar, Säkerhet & Marin

Branschen inom försvar, säkerhet och marin spelar en viktig roll för att säkerställa säkerhet, skydd och stabilitet för nationer runt om i världen.

Dessa industrier omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, tekniker och organisationer som är inriktade på att upprätthålla nationell försvarsförmåga och skydda territorialvatten.

Dessa branscher har ofta ett nära samarbete med regeringar och försvarsmyndigheter för att säkerställa beredskap, förbättra kapaciteten och anpassa sig till nya säkerhetsutmaningar i ett ständigt föränderligt geopolitiskt landskap.

Ett osäkert geopolitiskt läge

Det globala geopolitiska läget befinner sig för närvarande i ett mycket dåligt tillstånd. Efter två decennier av terrorismbekämpning förbereder sig militärmakterna för en återgång till mellanstatliga ”högintensiva konflikter”. Försvarsindustrin gynnas av nyinvesteringar och ökade budgetposter utan motstycke och måste påskynda utvecklingen av stridsförmågor (luftstrid, marin, rymd och cyber, etc.) anpassade till denna nya kontext. Samtidigt måste branschen skaffa sig nya färdigheter (data, robotisering etc.) för att kunna påskynda tekniska genombrott.

Från luftrum till digital rymd: de nya utmaningarna för den nationella säkerheten

Kollapsen i flygtrafiken och nationella nedstängningar under pandemin har minskat de interna säkerhetsaktiviteterna i de flesta länder. Den allt snabbare övergången till distansarbete har dock gjort att många organisationer utsätts för cyberattacker. Jättarna inom branschen positionerar sig nu inom de viktigaste områdena för säkerhet i det digitala rummet, framför allt molnet och digital identitet. Denna investering åtföljs av många initiativ för att övervinna bristen på IT- och cybersäkerhetskompetens: partnerskap med programvaruföretag, särskilda utbildningsprogram etc.

ALTEN, din partner för försvars- och säkerhetsprojekt

ALTEN-koncernen stödjer den digitala omvandlingen hos sina kunder genom att arbeta med dimensionen av teknisk information. ALTEN arbetar inom Defence Engineering med utveckling av flygplan, stridsfordon och avancerade inbyggda system. ALTEN deltar även i design av fartyg och ubåtar som en del av sin expertis inom marina försvarssystem. ALTEN stödjer sina kunder och regeringar med lösningar för att säkra identitetsuppgifter, biometri och anslutningsmöjligheter.

ALTEN i branschen för Försvar, Säkerhet & Marin

200 M€

Omsättning 2022

2,900

konsulter

20+

länder

Vilka är marknadstrenderna inom branschen för försvar, säkerhet & Marin

Oavsett om det handlar om att spionera, transport eller ren strid, är drönare och de många olika tillämpningar de erbjuder på stark frammarsch. Idag är drönare helt integrerade i militära operationer eller övervakningsoperationer. De senaste tekniska framstegen gör att de kan användas i uppdrag som luftstrid, marin minröjning, strategisk underrättelsetjänst och evakuering av marktrupper.

Marknaden för militära UAV:er uppskattas till 28 miljarder dollar i FoU och 84 miljarder dollar i inköp av utrustning under nästa årtionde. Mer än 80 000 militära drönare kommer att vara i drift under de kommande 10 åren, enligt IHS Jane’s.

Utmaningar:
 • Hålla sig i framkant när det gäller innovation på en mycket konkurrensutsatt marknad (> 20 tillverkande länder)
 • Säkerställa kontroll och säkerhet för drönare, som blir alltmer autonoma
 • Identifiera nya tillämpningar

Den globala geopolitiska situationen uppmuntrar till en spridning av exportkontrakt, som ofta åtföljs av kompensationer med kundländer. Industriföretagen försöker stärka transnationella synergier för att samla FoU-insatser för utveckling av alltmer sofistikerade vapensystem.

Europeiska tillverkare samarbetar kring den operativa utvecklingen av två strategiska projekt fram till 2030-2040: den framtida European battle tank (EMBT) och det framtida European fighter aircraft (FCAS).

Utmaningar:
 • Stödja industriella överföringar i kundlandet
 • Förbli flexibel i ett internationellt samarbetsprojekt
 • Säkerställa stöd under produktens hela livscykel (modifieringar, logistiskt stöd, underhåll i operativt skick etc.)

Inom både sjötransport och militär marin stärker varvsindustrin utvecklingen av innovativa lösningar (t.ex. artificiell intelligens, cybersäkerhet etc.) och digitala tillverkningslösningar (t.ex. Industry 4.0, augmented reality etc.). Tiden till marknaden (design och konstruktion) för ett fartyg kommer att förkortas avsevärt. Morgondagens fartyg kommer att vara mer sammankopplade och mycket mer automatiserade, samtidigt som de erbjuder större operativ kapacitet. Det kommer också att ha en bättre tillgänglighet tack vare förebyggande underhåll, 3D-utskrift av reservdelar ombord och snabbare moderniseringsåtgärder. Militärfartyg kommer att erbjuda bättre skydd, kapacitet och förbättrad förmåga över långa avstånd tack vare den nya generationens sensorer och beväpning.

Utmaningar:
 • Integrera industri 4.0 för att hitta ett nytt sätt att organisera produktionsmedlen (samarbetsplattform för PLM-programvara, automatisering, övervakningsgränssnitt, AR/VR …)
 • Behärska digitala färdigheter (Big Data, cybersäkerhet, artificiell intelligens, IoT-nätverk …)
 • Experimentera med banbrytande lösningar och nya tjänster (t.ex. autonoma fartyg, vapen med riktad energi)

Den digitala omvandlingen, uppkopplingen av objekt och tillhörande tjänster, den exponentiella tillväxten av data samt hanteringen av flöden och lagring gör cybersäkerhet till en stor utmaning. Stater, företag och organisationer, infrastrukturer (transport, energi, bankverksamhet, kommunikation …), alla är utsatta för cyberattacker. Försvars- och säkerhetsindustrin är mycket angelägen om dessa utmaningar och investerar kraftigt i denna expertis.

Storleken på den civila och militära cybersäkerhetsmarknaden har ökat från 3,5 miljarder USD per år 2004 till 170 miljarder USD 2023. Den förväntas växa till 420 miljarder dollar år 2030.

Utmaningar:
 • Säkra nätverk och data
 • Rekrytera och utbilda inom cybersäkerhet
 • Uppfylla lagstadgade krav

Den ökande användningen av biometriska tekniker (fingeravtryck, ansiktsigenkänning, röst…) gör att vi idag kan använda vår identitet för flera olika ändamål. Oavsett om det handlar om bankärenden, transporter, sjukvård eller att använda sin smartphone måste identifieringen vara tillförlitlig, säker och personlig.

Marknaden för biometri värderades till 30 miljarder USD 2022. Den förväntas nå 77 miljarder dollar 2029.

Challenges:
 • Förbättra tillförlitligheten hos de olika biometriska teknikerna
 • Förena säkerhet och användarvänlighet
 • Säkra de insamlade datauppgifterna

ALTENs verksamhetsområden

Markförsvar

Luftförsvar

Sjöförsvar

Digital säkerhet

våra framgångshistorier

Med ökad digitalisering av stridsplattformar för att säkerställa bättre nätverkscentrerad krigföringsförmåga, behöver operatörerna också bättre Human-Machine interface (HMI) för att hantera den växande mängden information.

ALTEN tillhandahåller sin expertis inom HMI-design och utveckling av inbyggd programvara för många leverantörer av elektronisk utrustning för olika produkter (Infanteriets taktiska datorplattor, optronisk utrustning, SatCom, UAV …)

Höga underhållskostnader och låg tillgänglighet för pansarfordon från kalla kriget driver landstyrkorna till att förnya sin flotta. Målet: bättre multifunktionalitet, projektionsförmåga och kontroll av ägandekostnaderna.

För att lösa dessa problem bidrar ALTENs ingenjörer till de franska programmen för nästa generations pansarplattformar inom maskinteknik (fordonsarkitektur…) och fordonstestning.

För att skydda 10 miljoner kvadratkilometer av det europeiska luftrummet mot en rad olika hot behöver NATO ett samordnat luftförsvarssystem från medlemsländerna.

ALTEN, med sin förmåga att hantera transnationella projekt, hjälper ett internationellt företag som specialiserat sig på C4ISR-system att implementera sin lösning i olika europeiska länder. Våra ingenjörer säkerställer systemintegration, systemadministration och teknisk support.

På väg mot en optimerad finansiell modell ökar de väpnade styrkorna omfattningen av outsourcade militära tjänster utanför slagfältet.

En global industriell pionjär inom försvarslösningar anförtrodde oss det mycket krävande militära utbildningsprogrammet & för att lyckas använder ALTEN en helt integrerad datorbaserad utbildningslösning, som går från personliga tränare till e-learning-plattformar både för markpersonal (teknik- och underhållspersonal) och flygbesättning (piloter och systemoperatörer).

Med omfattande användning av internetprotokoll (IP) för bankverksamhet, hälsovård, underhållning eller till och med smarta energi- och transportsystem har sårbarheter och funktioner för cybersäkerhet blivit en hög prioritet för våra kunder.

ALTEN, med sitt JV ALTEN SIR GSS, stödjer olika kunder (statliga säkerhetsmyndigheter, banker, industri…) i SCADA sårbarhetsrevisioner, ISO27001 konsulttjänster, SOC implementering, åtkomstkontroll, datakryptering, pen-test…

våra kunder

Försvar & Marin

Airbus Group, Leonardo, Dassault Aviation, Naval Group, Saab, Nexter, General Dynamics…Safran Group, Thales Group, MBDA, Honeywell, Rheinmetall…

Säkerhet

Airbus D&S, Safran Group, Thales DIS, IDEMIA, Orange Groupe…

KONTAKTA OSS