produktutveckling_mekanik

Produktutveckling Mekanik

Innovativa mekaniska konstruktioner är en förutsättning för ett produktutvecklande företags framgång. På grund av dagens korta utvecklingscykler och höga krav måste befintliga produkter ständigt vidareutvecklas samtidigt som helt nya tas fram. Något som ökar företagens behov av resursförstärkning i hela utvecklingskedjan.

Inom tjänsteområdet Produktutveckling Mekanik hjälper vi dig med allt från helhetsåtaganden över till resursförstärkning och specialistkompetens. Exempelvis har vi några av de mest meriterade konstruktörer inom Pro/ENGINEER, CATIA, AutoCad, SolidWorks och Inventor. Vårt tjänsteområde är helt branschoberoende och vi hjälper dig i alla utvecklingsfaser; från idéstadie och konceptutveckling över till produktion och eftermarknad.

Många helhetsåtaganden

Vi ser en tydlig trend i att allt fler av våra kunder efterfrågar kompletta system och lösningar. Tack vare vår stora inhouseverksamhet med direktuppkoppling mot större kunder kan vi snabbt starta upp nya utvecklingsprojekt och åta oss dessa helhetsåtaganden.

Hjälper dig på plats

Större delen av vår verksamhet bedrivs på plats ute hos våra kunder och med deras verktyg och processer. Här ser vi till att alltid tillhandahålla drivna och engagerade konsulter som snabbt kan komma in i arbetet och som fungerar väl med övrig personal i projektet.


KompetensområdenProduktutveckling, Projektledning, Maskin- och kablagekonstruktion (CAD), Design och formgivning, Produktionsteknik, Geometrisäkring (IPS, RD & T), Kvalitetsarbete (FMEA, APQP, PPAP, Six Sigma),process och Anläggningskonstruktion, Automation, Mekatronik, Visualisering.


YrkesrollerUppdragsledare, konstruktörer, kvalitetsingenjörer, provningsingenjörer, provningsledare, koordinatorer, materialexperter, projektledare, analytiker och inköpare.


Antal konsulterCirka 600 i Sverige


BranscherFordon, Verkstad, Försvar, Medicinteknik, Offshore, Marin, Energy samt övrig industri.


KunderAB Volvo, Aker Subsea, Scania, Atlas Copco, TetraPak, GE Healthcare, IKEA, BorgWarner, Saab Group, FMC Technology, Getrag, Rolls Royce, Vattenfall, Vestas, GKN, Ericsson, FMC, Volvo Cars.

Definition av dagens emissionskrav

Testrigg för pneumatiska lyftblock