process-anlaggning

Process och Anläggning

De ökande kraven inom områden som miljö och säkerhet innebär stora utmaningar för dagens process-och kraftproduktionsanläggningar. Processtekniskt attraktiva lösningar måste hela tiden kombineras med ett högt säkerhetstänkande, både gällande anläggnings-och personsäkerhet. Det gäller därför att vara framsynt och hela tiden arbeta i framkant.

Inom tjänsteområdet Process och Anläggning hjälper vi dig att utveckla och leverera kompetens för kraft-och processanläggningar. Våra specialistkompetenser inom områdena processteknik, konstruktion, process-simulering och beräkning gör oss till en komplett partner som kan åta oss uppdrag av varierande storlek och inom ett flertal olika branschsegment. Vi hjälper dig som kund att ta fram säkra och effektiva lösningar med hög utnyttjandegrad.

Många interna samarbeten

Vi har idag ett brett erbjudande med ett flertal olika tjänster relaterade till anläggnings- och systemkonstruktion, trouble-shooting, tekniska beräkningar och säkerhetsredovisningar. Internt samverkar vi både med flera av våra andra tjänsteområden samt med olika forum kopplade till de branscher vi är verksamma inom. Därigenom kan vi säkerställa högsta möjliga kompetens i varje enskilt projekt.


Delområden Anläggnings- och systemkonstruktion
Processdesign & simulering
Mekanik & rörkonstruktion
El-, instrument och automation
Bygg


KompetensområdenProcessrelaterad analys och Reglering, Säkerhetsredovisning och Anläggningskonstruktion, Piping och Mekanisk Konstruktion, Termohydrauliska Beräkningar, Flödesanalyser, Strukturell Verifiering, Provdrift, Projektledning, Process-simulering.


Antal konsulter40 i Sverige


BranscherKärnkraft, Offshore, Papper & Massa, kemi, Petrokemi, Läkemedel.


KunderENVAC, FMC Technology, Metso Power, Forsmark, Ringhals, SKB.

Säkring av kärnkraftverk i Frankrike