berakning_simulering

Beräkning och Simulering

Idag bedrivs allt mer produktutveckling i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd.

Inom tjänsteområdet Beräkning och Simulering utför vi på Alten analyser och simuleringar av mekaniska system. Vi arbetar både med metod- och produktutveckling och hjälper dig hela vägen från konceptutveckling över till optimering och verifiering.

Eget beräkningscentrum

Då många av våra kunder är internationella företag har vi byggt upp ett omfattande beräkningscentrum som även gör det möjligt för oss att leverera lösningar på distans. Exempelvis kan vi åta oss större inhouseuppdrag inom beräkningsdriven produktutveckling, och vid behov fungera som din externa utvecklingsenhet.

Behovsstyrda lösningar

På Alten är vår målsättning att alltid ta fram kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar anpassade till våra kunders behov. Genom att leverera slutsatser och rekommendationer hjälper Beräkning och Simulering till att driva din produktutveckling framåt, oavsett om uppdraget gäller ett helhetsåtagande eller ett specifikt delmoment i utvecklingscykeln.


KompetensområdenVi åtar oss uppdrag inom mekanikområdena Hållfasthet, Strömning och Dynamik. Exempelvis gällande Hållfasthetsberäkningar, Utmattningsdimensionering, Termiska beräkningar, Täthetsanalyser, Krocksimulering, Skadetålighet, Ljud & vibrationer, Flerfasströmning, Värmeöverföring, Endimensionell Systemmodellering, Aerodynamik, Motor- och Chassidynamik, CAE Management.


Antal konsulterI Sverige cirka 100. Samtliga våra svenska konsulter har en MSc eller PhD.


BranscherFordon, Energi (olja, gas, kärnkraft, vindkraft), Industri och Flyg & Rymd.


KunderABB, AB Volvo, Aker Subsea, Atlas Copco, FMC Technology, Getrag, GKN Aerospace, Rolls Royce, Scania, Saab, Bombardier, Sandvik, Vattenfall, Vestas, Volvo Aero, Volvo Personvagnar.

Verifiering av droppegenskaper med CFD