case-kyltank-1600-226758-1141x416

Styrsystem för mjölkkyltankarElektronik- och Mjukvaruutveckling - Wedholms

Kunden är en ledande tillverkare av kyltankar för mjölkproducenter. Det styrsystem som användes tidigare hade ett antal brister i hård- och mjukvara som gjorde systemet otillförlitligt. Detta var mycket allvarligt för ett företag vars affärsidé är att tillhandahålla avancerade och högkvalitativa produkter.

UTFÖRANDE

Alten erbjöd en lösning med ny, kostnadseffektiv hårdvara och en helt ny styrmjukvara. Systemet kunde utvecklas effektivt genom att det baserades på Altens generiska telematik-plattform. Det gamla Windows-baserade övervakningsprogrammet ersattes med ett nytt med utökad funktionalitet och modern grafisk profil. Andra funktioner är fjärranslutning och larm via GSM samt integration med system från mejerier och tillverkare av bl a mjölkrobotar.

RESULTAT

Kunden har idag ett stabilt och framtidssäkert system som matchar den höga tekniska nivå som kundens produkter håller i övrigt.

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.