wloattsidedumpcoverh1600x610-198045-1141x416

Marknadsmaterial för VCEDesign och Visualisering - VCE

Volvo Construction Equipment ville ha animationer och stillbilder för att visa ett antal nya skopor på ett spännande och informativt sätt. Stilen skulle passa in med deras tidigare marknadsmaterial.

UTFÖRANDE

Efter en initial kontakt där vi gick igenom vinklar, material och handling för animationerna gjordes ett arbetsupplägg.
Med hjälp av previsualisering och tät kontakt med kunden kunde ett bra resultat uppnås.

wlo720-1024x478

RESULTAT

Resultatet blev två animationer och ett antal stillbilder, däribland fotomontage. Materialet passar väl in tillsammans med VCE:s övriga marknadsmaterial. Animationerna visar Key Selling Points med hjälp av kameraåkningar, övertoningar och text.
De håller en hög visuell kvalité och innehåller filmiska element.
Fotomontaget var ett tidigare marknadsfoto. För att slippa ett nytt omfattande photoshoot valde VCE att istället anlita Alten för att digitalt byta ut den gamla skopan mot en ny.

Design och Visualisering

Design och visualisering spelar en avgörande roll för att stärka ett företags varumärke och konkurrenskraft. Med hjälp av illustrativt och pedagogiskt marknadsmaterial ökar förståelsen och träffytan för den produkt eller tjänst som ska säljas. Allt fler företag väljer därför att även pre-visualisera sina produkter eller tjänster så att de kan kommuniceras under hela utvecklingscykeln.