enmtg-top

E-NMTG, enhanced NBAP mass traffic generatorTelecom

En trafiksimulator utvecklad i C++ på en realtidsplattform för att belasta en radiobasstation med datatrafik. Totalt är det ca 35000 rader kod.

e-nmtg-chart-small

UTFÖRANDE

Alten utvecklar och underhåller en trafiksimulator som matar en radiobasstation med trafik. E-NMTG används huvudsakligen för prestandatest av radiobasstationer, men även för funktionella tester och stabilitetstester. Användarna är olika utvecklar och testteam hos kunden.

I vår trafiksimulator använder vi en simulerad Radio Network Controller som matas med begäran om samtal och datatrafik från simulerade mobiltelefoner. Simulatorn kan hantera ett par tusen simulerade mobiltelefoner som kopplar upp och ner, rör sig mellan olika celler och hoppar mellan frekvenser.

Simulatorn exekverar trafik enligt en specifikation, samlar resultatet i ett antal loggar och efterbehandlar det i ett analysprogram och sammanställer testrapporter.

En stor utmaning nyligen har varit övergången till en ny hårdvaruplattform där vi infört stöd för parallell exekvering på flera processorkärnor samtidigt. Övergången skedde inom uppsatta tidsramar med ett lyckat resultat.

I Altens uppdrag ingår förutom nyutveckling att tillhandahålla support till kunder i olika världsdelar, med krav på korta svarstider på rapporterade ärenden.

Alten har även en koordinerande roll för ett antal angränsande testverktyg och planerar och följer upp införande av ny funktionalitet.

RESULTAT

Alten har framgångsrikt i många år utvecklat och underhållit E-NMTG för ett antal olika mottagare hos kunden. Nyligen har Alten infört stöd för att exekvera E-NMTG parallellt på flera processorkärnor.