mercedes-benzheader-176564-1141x416

Brake by WireTest och Kvalitetssäkring - Daimler

Alten fick i uppgift att programmera och testa ett brake-by-wire system för ABS-bromsar. Under detta jobb utvecklades en metod för att verifiera testfallen på ett bättre sätt. I samband med detta genomfördes ett forskningsprojekt inom området; automatisk generering av test och testsystem. Daimler stod som huvudprojektledare och bilen testerna utfördes på var en Mercedes Benz SLS AMG.

UTFÖRANDE

När modell- baserad testning sker finns det en stor risk att modellen i systemet inte beter sig så som man vill. För att undvika att sådant händer och säkerställa effektivare och säkrare sätt att testa på utvecklade Altens konsulter en ny metod.

RESULTAT

Konceptet som tagits fram genererar exekverbara testfall och nödvändig automatisk instrumentering av målsystemet oavsett om systemet är framtaget eller ännu bara i idéfas.

Konceptet medför vidare att det är möjligt att verifiera modell och testfall under hela produktlivscykeln.

Metoden sammanställdes i en vetenskaplig rapport och blev i samarbete med Alten, MBAT European Project, Mälardalen University Sweden publicerad i ansedda Journal of the ACM.

xdinfuture720x384

Test och Kvalitetssäkring

Dagens produkter blir alltmer komplexa. Något som i sin tur ställer höga krav på användandet av kvalificerade teststrategier och testmiljöer. Med hjälp av effektiva felsökningar kan produkternas kvalitet och användbarhet säkerställas, med kortare produktionscykler, högre säkerhet och lägre ekonomiska risktaganden som följd.