Intervju med Sandra Carling – projektledare inom Life Science

Intervju med Sandra Carling, projektledare inom Life Science
2021/08/01

Hej Sandra! Du är projektledare inom Life Science på ALTEN i Jönköping. Vad arbetar du med just nu? 
– Jag arbetar som projektledare för Tada MedicalReLink Advanced” . Tada Medical var en av de första kunderna jag började arbeta med på ALTEN. De ville utveckla en brytkoppling för infusioner som delar sig i två delar när patienten drar i infusionsslangen. “ReLink Care” är en patenterad brytkontakt som hindrar läkemedlet från att spillas och minskar skador på patienten då den venösa infarten hindras från att dras ur. Den har nyss blivit CE-märkt, vilket är väldigt roligt!

Hur kom det sig att du började arbeta som projektledare inom Life Science? 
– Jag har alltid haft ett stort intresse för teknik och vetenskap samt en stark lust att hjälpa människor, vilket fick mig att börja studera till ortopedingenjör. Jag arbetade flera år på sjukhus vilket gav mig stor kunskap om patienter och vårdgivares krav och behov. Möjlighetedök sedan upp att börja på dåvarande Hotswap, som numera är en del av ALTEN och började då bland annat arbeta med något som jag vet mycket om, behandling av fotsår. Jag blev även involverad i utvecklingen av en enhet för intubation och ett lock för ileostomi, detta inkluderade den tekniska dokumentation och myndighetskrav. Att jag valde att börja arbeta som projektledare är jag väldigt glad över! 

Vad tycker du är den viktigaste egenskapen att ha som projektledare i den typen av uppdrag som du har? 
– Svårt att bara välja en egenskap…jag skulle nog säga organiserad, kunna göra flera saker samtidigt och att peppa mina lagspelare!

Vad är det roligaste/mest givande? 
– Det är att vara med och göra något som kommer att gynna någon annan och att vara spindeln i nätet som håller ihop alla trådar. Det är även roligt att få arbeta nära alla delar av processen. Oftast krävs ett tydligt samarbete från min sida med både kund och intern personal på ALTEN rörande exempelvis testning, design, märkning, bruksanvisning, förpackning, lagkrav och även ofta samarbete mellan internationella tillverkare, steriliseringstjänster och testinstitut.

Vad är det mest utmanande i ditt arbete? 
– Det mest utmanande för mig är att det är många nya områden att sätta sig in i och att hitta lösningar på olika utmaningar.

Hur har pandemiåret påverkat dig och ditt arbete? 
-Vi har fått tänka om och ta fler avstämningar digitalt, då vi i projektet har gjort mycket tester så har jag ändå behövt vara på plats på kontoret några dagar i veckan. Jag tycker att det har varit bra att kunna jobba hemifrån några dagar i veckan, då kan man sitta mer ostört. Det som har varit klurigast är att vi inte har kunnat åka och träffa tillverkarna till produkten vi utvecklar vilket har lett till en del missförstånd som förmodligen hade kunnat undvikas om vi varit på plats. 

Till sist…vilket är ditt drömprojekt just nu? 
– Det skulle vara ett exoskeleton anpassat för barn. Det vore mäktigt och skulle verkligen kunna göra skillnad!

 

Intresserad av hur vi arbetar och vår leverans inom Life Science?
Här kan du läsa mer om Life Science på ALTEN.

Share

Du kanske också är intresserad av