Ett arbete som gör skillnad

2020/10/20

Som konsult inom vårt verksamhetsområde Life Science ges du möjlighet att vara med och påverka framtidens cancerforskning. Möt forskningsingenjören Kira Karlsson och hör henne berätta om sin roll på ALTEN.

 

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår i oktober och syftet är att samla in pengar till svensk cancerforskning. Varför anser du att detta är viktigt?

Det kan verka som att det ständigt är spotlight på just cancer, men det är ju för att vi alla löper risk för cancer, oavsett hur man lever eller vad man har för genetiskt anlag. Varje gång en cell delar sig i din kropp finns det en liten risk att det blir fel. Statistiskt sett så kommer vi alla påverkas av cancer i våra liv, om inte direkt så genom familj och vänner. Det är också lätt att glömma att cancer inte är en homogen sjukdom; det finns hundratals olika typer av mutationer i olika delar i kroppen som leder till väldigt olika typer av cancer. Det bedrivs mycket bra forskning, och vi har kommit så långt. Trots det är vi inte ens närheten av att ”bota” cancer, om det alls kommer vara möjligt. Men forskning gör skillnad.

Varför är det viktigt att arbeta med de arbetsuppgifter som du gör inom cancerforskningen?

Ett av de största problemen med cancer är ju att tumörerna ständigt muterar och anpassar sig till omgivningen. Det betyder att en behandling som kanske är väldigt effektiv till att börja med kan bli mindre och mindre effektiv när tumören muterar och utvecklar en resistans. Därför är det jätteviktigt att kontinuerlig monitorera hur en behandling går, hur tumören växer eller krymper, eller ännu hellre; hur tumörcellernas DNA muterar. Ju effektivare vi kan övervaka hur tumören beter sig, ju effektivare kan vi vara med att sätta in rätt behandling.

Vad ser du i framtiden inom detta område?

Immunterapi är ett jättespännande och lovande område inom cancerforskning just nu. Att aktivera och anpassa det egna immunförsvaret till att bättre känna igen och slå ut tumörer, men också antikroppsbaserade behandlingar som kan leverera läkemedel eller strålning specifikt till tumören utan att orsaka så mycket biverkningar. En behandling som visats effektiv mot cancer-former som tidigare ansetts obotliga är så kallade Car-T-celler. Car-T-celler är kroppsegna immunceller som tas ut ur kroppen och genmodifieras till att bli ”målsökande” specifikt till patientens tumör. Sedan injiceras de tillbaka i patienten, hittar och eliminerar tumören.

Hur kommer det sig att du började studera inom Bioteknik och Syntetisk Biologi?

Det finns så otroligt mycket potential med tillämpad genmodifiering, inom medicin, hållbarhet, miljö etc. Från att skapa cancer-målsäkrande virus till att modifiera bakterier, till att snabbt bryta ned plast eller miljögifter. Det är ett fantastiskt spännande fält när man kan hitta lösningar till verkliga problem!

Beskriv din resa på ALTEN

När jag anställdes gick jag inte direkt till uppdrag, utan spenderade först en tid på kontoret i Stockholm. Det var kul att lära känna kollegorna och kontoret har en härlig atmosfär. Olika avdelningar uppdelade i Life science, IT och engineering, det öppna kontorslandskapet där bl.a. konsulter satt och programmerade och så fikarummet där det spelades Donky Kong på tv-spel. Innan mitt första uppdrag gick jag bland annat en utbildning från Tekniska universitetet i München, i kvalitetssäkring och statistik.

Mitt första uppdrag var på Biovica, ett företag som utvecklar diagnosiska kit för att monitorera cancerbehandling. Där jobbade jag med verifiering och validering på deras R&D avdelning. Vårt största fokusområde var bröstcancer, en sjukdom som ansvarar för över 600 000 dödsfall per år. Att få vara med att bidra till att förbättra övervakningen och förutsäga effekten av cancerterapier inom det området, är något jag är väldigt stolt över.

Nu är jag på mitt andra uppdrag på företaget Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. I min roll som forskningsingenjör arbetar jag med validering, testar kapacitet och hållbarhet av kromatografigeler för rening av antikroppar. Gelerna säljs sedan till forskare som vill rena fram antikroppar från serum eller cellkultur. Det är oerhört spännande att få vara delaktig i det!

Vad är roligast med ditt jobb?

Att få klura ut förklaringar och lösningar när saker inte går som förväntat (vilket händer ofta i forskning). Det är jättespännande att titta på forskningsdata och försöka hitta mönster som förklarar varför ett experiment gått eller inte gått som det har, och vad man kan ändra på för att få “rätt” resultat.

Vad gör du när du inte jobbar?

Jag klättrar och främst inom grenen Bouldering. Jag tycker även om att leta fynd på second hand.

 

Kira Karlsson
Nuvarande roll: Forskningsingenjör
Utbildning: MSc i Bioteknik och Syntetisk Biologi
Antal år på ALTEN: Drygt 1 år

 

Share

Du kanske också är intresserad av