Test & Kvalitetssäkring

Test & KvalitetssäkringLäs mer

Test & Kvalitetssäkring

ALTEN är en av de mest kompletta och kunniga leverantörerna i Norden inom Test & Kvalitetssäkring, och har hjälpt många företag till ökad ekonomisk lönsamhet.

Vi kan hjälpa till med allt från att utveckla teststrategier, testsystem och testmiljöer till att erbjuda ledning, kompetensutveckling och utbildning. Vi erbjuder allt från resursförstärkning på plats till hela projektåtaganden. Våra konsulter är verksamma i alla faser av produktutvecklingscykeln. 

Utvecklar, utbildar och förvaltar

Vi nöjer oss inte med att utveckla våra kunders testsystem och testmiljöer. Vi åtar oss även att förbättra och vidareutveckla befintliga system, utbilda våra kunder i hur testsystemen ska användas samt förvaltning och användarstöd avseende de testmiljöer vi tagit fram. Vårt ramverk för utveckling av testsystem i LabView, TDFrame, säkerställer en bra struktur och arbetssätt oberoende av vilken hårdvara som valts.

Är du behov av kompetens inom Test & Kvalitetssäkring? Kontakta oss!

Experter på agil/lean UtvecklingLäs mer

Experter på agil/lean utveckling

ALTEN är både drivande och delaktiga i att hjälpa dig som kund att introducera eller förbättra dina lättrörliga arbetsprocesser. Ett behov som grundar sig i ett ökat fokus på kvalitet och kundnytta, där produkterna ska fram med kortare ledtider men med bibehållen kvalitet. Vi erbjuder seminarier, workshops, kurser, mentorskap och coaching vid uppstart, genomförande samt förfining av de lättrörliga arbetssätten.

Oberoende utvärderingarLäs mer

Oberoende utvärderingar

Våra oberoende granskare kan vid behov göra en genomlysning av hur testarbetet organiserats och bedrivs inom ett projekt eller en organisation. Resultatet blir en beskrivning av nuläget samt förslag till förbättringar på både kort och lång sikt. Vi har en egen väldokumenterad metod för att genomföra audits/granskningar men kan även granska med andra metoder, till exempel TPI.

KompetensområdenLäs mer

 

  • Testprocess
  • Teststrategi
  • Testledning
  • Testfallsutveckling
  • Testautomatisering
  • Testsystemutveckling
  •  Mätteknik
  • Instrumentstyrning
  • RF-teknik
  • Utbildning inom test.

 

Kunder och branscher Läs mer

Kunder:

Ericsson, Atlas Copco, Scania, PIAB, Elekta

Branscher:

Telekom, Bank & Finans, Myndigheter & Förvaltning, Medicinteknik, Fordon och Verkstad