Energi

ENERGI

Behovet av att öka produktionen av grön el i Europa är enormt. ALTEN, som drivs av denna centrala utmaning, utvecklar och levererar expertis till företag inom områdena för energiproduktion, energilagring och bränsleceller, samt petrokemi och oljeutvinning.

Forsknings- och designprojekt är mycket varierande, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster och produkter inom områden som service och underhåll, design av ny utrustning, programförvaltning, samt utbyggnaden av tvärfunktionella system (informationssystem, telekom) för intelligent energidistribution (smartgrids).

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vårt tjänsteutbud inom energi är omfattande och sträcker sig från konstruktion av smarta batteripaket till optimering av IT-lösningar för branschens stödprocesser. Vi verkar inom följande områden:

 • Batteri och lagring
 • Kärnenergi
 • Eldistribution (distribution systems and electricity market)
 • Elproduktion
 • Anläggningsteknik (vattenkraftverk och kärnkraftverk)
 • Förvaring av kärnavfall

EXPERTIS

Inom energi arbetar vi inom ett antal olika expertområden för att möta marknadens behov och trender. Vår expertis omfattar:

 • Anläggnings- och Systemkonstruktion
 • El & Instrument
 • Mekanik & Rörkonstruktion
 • Processdesign & Analys
 • Projektledning & Koordinering
 • Utveckling av Inbyggda System
 • Systemutveckling
 • Test & Verifiering

KUNDER

In compliance with the European General Data Protection Regulation (GDPR), ALTEN is employing the processing of personal data. For further details, please consult the ALTEN privacy policy by clicking here.