vadvigor

Positionering

På ALTEN utvecklar och levererar vi teknik- och IT-kompetens till världsledande företag. Som en global aktör med lokal närvaro är vi flexibla och anpassar oss efter varje enskild kunds förfrågan. Därmed kan vi alltid leverera den bästa lösningen utifrån våra kunders specifika behov.

På ALTEN har vi under mer än 25 års tid byggt upp och utvecklat våra medarbetares kompetenser inom strategiskt viktiga områden. Resultatet har blivit ett konkurrenskraftigt tjänsteutbud med både bredd och djup. Våra största kunder återfinns idag inom branscher som Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry och vi erbjuder kompetens och lösningar genom hela produktutvecklingskedjan. Genom åren har vi haft långtgående samarbeten och ramavtal med flera av de största bolagen i Skandinavien. Några av våra kunder är AB Volvo, ABB, Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, Fortum, Scania, SAAB Group, SCA, Sony, Vattenfall och Volvo Cars.

Med våra specialistkunskaper täcker vi allt från konceptutveckling och konstruktion av en produkt över till kvalitetssäkring och underhåll. Vi åtar oss uppdrag oavsett storlek, resurser och tidsbegränsningar och vår verksamhet bedrivs både inhouse och på plats ute hos kund.

Grunden till vår framgång är en affärsmodell som bygger på valfrihet och möjlighet för våra medarbetare att själv styra sin personliga utveckling. Denna valfrihet skapar äkta engagemang, och det är därför vi alltid kan erbjuda de mest engagerade konsulterna, oavsett uppdrag. Allt utgår från vår gemensamma filosofi “Nöjd medarbetare + Nöjd kund = Lönsamhet”. Mätningar visar att vi är på rätt spår: vårt nöjd kundindex är 3,5 av 4 och nöjd medarbetarindex på hela 85%.

Tjänsteområden

Vi har delat in våra kompetenser i 10 olika tjänsteområden. Varje område har sina specialister som gör att du kan känna dig trygg med att vi förstår din affär.

Branschfördelning
 

Erbjudanden

På ALTEN är vår målsättning att bygga långsiktiga samarbeten med dig som kund. Vår styrka är att vi alltid anpassar oss efter varje enskild förfrågan och levererar den bästa konsulten utifrån varje kunds behov.